main article image
Harald L. Hansen

Berger - Blindesand

Blindesand var opprinnelig navnet på den grunnen eller sandbanken øst av Leinastranda i utløpet av Drammensfjorden mellom Berger og Rødtangen. Omtrent 600 m ut er grunnen markert med rød stake. Navnet kommer med stor sannsynlighet fra den hollandske betegnelsen «Blinde zand», dvs. «sand man ikke kan se». Denne betegnelsen finner man på gamle kart, jfr. også «Blinde klip el. clip», dvs. en klippe man ikke kan se (undervannsklippe). Flere av de første hollandske skutene som kom seilende inn fjorden gikk nok på her, så denne grunnen kom nok på hollandske sjøkart tidlig.

Det tidligste kartet vi kjenner til hvor man kan se denne grunnen, er fra 1588. Hollandske skuter seilte jo tidlig inn Drammensfjorden eller Coperwijk som de kalte fjorden, for å hente trelast. Coperwijk ble nok fjorden kalt fordi ved innseilingen var det kobberfarget rød Drammensgranitt på begge sider; Rødtangen på østsiden og Blindesandodden på vestsiden. Rød i forbindelse med navn kan ofte vise til «rydning», men i dette tilfellet er det ganske sannsynlig at det er fargen rød som finnes i navnet. (Hvem trenger å rydde en odde eller en tange som består av granittberg?) Navnet Blindesand finner vi på kart så tidlig som fra 1750, og da står det navnet midt på grunnen eller Revet som det kalles nå. Dette ga videre navn til Blindesandodden og Blindesandsletta. I de senere årene har Blindesandsletta bare blitt betegnet Blindesand eller Blindsand. På denne sletta begynte man å spille fotball allerede i 1890-årene, dvs. før Berger Idrettslag fikk et område til disposisjon av fabrikkeier Jens J. Jebsen. På dette området ligger fotballbanen i dag, og ifølge avtalen har Idrettslaget dette området til disposisjon så lenge Idrettslaget eksisterer. Blindesandsletta har også blitt benyttet mye til festligheter av Bergers befolkning opp gjennom tidene; noen husker fortsatt St. Hans feiringen som Idrettslaget startet å arrangere på 50-tallet og som ble en tradisjon med opptog, dans og bålbrenning.

Stranda innenfor Revet heter i dag Leinastranda, hvilket kanskje kan være litt forvirrende da Leina i dag benyttes om et område litt lenger sør. Grunnen til at stranda har fått navnet Leinastranda, kan være at ordet lein også ble benyttet om dette området tidligere. I gamle dager ble Leina brukt om to steder, nemlig Oterleina som omfattet den skråningen/skaret der hvor kommune - og fylkesgrensen går i dag, og det vi i våre dager kaller Leina, altså området sør for Leinaodden. Dette ble visstnok kalt Hanske-Leina etter en grunne utenfor som har form som en hanske. Ordet lein er gammelt, og om lein skrev Ivar Aasen: "Skraaning, Hældning, skraatliggende Plan på Siden af en Bjergryg" (1873:437). Dette passer jo godt på området som blir kalt Leina i dag. Man satte jo gjerne navn på steder/plasser fra kysten og innover i landet, og det er vel ganske sannsynlig at navnet Blindevann kommer fra nettopp Blindesand. Kanskje het det opprinnelig Blindesandvann. Dette vannet var det som ga fabrikkene på Berger vannkraft hele året og som i dag er en viktig drikkevannskilde både for Drammen og Holmestrand kommune.

Berger, 24. februar 2021

1750 Drammensfjorden Blindesand
Tømmermannshjemmet i Leina Anders Høien
1822 Berger Blindesand
1588 Sjøkart over Oslofjorden. Drammensfjorden
Berger 1924 Dans på Blindesand Fra Bergerfilmen 1924
St. Hansfeiring 1965 Fra Bergerfilmen 1965

Order this image

Share to