main article image
Roderick Ewart

Saftpresse fra Kirkeøy

Saftpresse fra begynnelsen av 1900- tallet. Oppskårne epler legges i trekassa. Et lokk med presskubbe legges på. En tvinge i hver ende presser lokket gradvis nedover slik at eplene moses og saften renner ut. En trerist i bunnen av pressa hindrer eplerester i å blande seg med saften. Spor risset i bunnplaten sammen med en svak helling leder saften ut mot tappehullet som er plassert i senter av pressa.

Foto: Roderick Ewart / Østfoldmuseene

Fruktdyrking har hatt stor betydning på Hvaler, der både klima og naturforhold ligger godt til rette. På første halvdel av 1900-tallet ble hagearealet i kommunen nesten firedoblet, og mesteparten av dette ble brukt til fruktdyrking. I 1920-årene var Hvaler blitt en av de største fruktbygdene i Østfold. Det ble anlagt hager rundt om på alle øyene, både på gårdene og på de mindre eiendommene. Det ble plantet mange tusen frukttrær og bærbusker. På østre Hvaler gikk det mest i epler og pærer, mens plommehagene dominerte på Vestre Hvaler. Hvalerfrukt var et merkenavn på Østlandet før andre verdenskrig, og fylkets store og rike frukthager lå på Kirkeøy. Flere mistet trærne sine i løpet av de strenge vintrene på 1940-tallet. Utflyttingen fra Hvaler kombinert med tungvint transport og dårligere lønnsomhet førte til en gradvis avvikling av frukthagene. Vinteren 1964/ 65 ble mange trær ødelagt av frosten, og det var for flere spikeren i kista for denne virksomheten.

Saftpressa som er avbildet kommer fra småbruket Oremyr ved Helleskilen, Kirkeøy. Gården ble drevet av Normann og Ingjerd Magdalena Oremyr. De kjøpte eiendommen i 1943 og drev med grønnsaker. De hadde kun noen få frukttrær, noe som skaper usikkerhet omkring bruken av saftpressa på Oremyr. Kanskje hadde Normann med seg denne fra sitt barndomshjem på Skårsnes som ligger like i nærheten? Der var fruktproduksjonen langt større. Saftpressa ble gitt bort da småbruket Oremyr ble klargjort for salg i 1999. Pressa ble gitt videre til Kystmuseet Hvaler i 2007. Kystmuseet jobber aktivt med å dokumentere fruktproduksjonen på Hvaler. Saftpressa har en viktig funksjon som vitnesbyrd om den en gang så betydningsfulle og omfangsrike virksomheten på Hvaler.

Order this image

Share to