Rektifikasjonsanlegget på Hamar 1931-2008

Rektifikasjon av sprit er en omfattende teknisk prosess for å fjerne alle urenheter i spriten. I dag er rektifikasjon helt nødvendig for å tilfredstille de kvalitetskrav til sprit som i dag stilles av kjøperne av sprit og som er regulert i EØS-avtalen.

Byggingen av et rektifikasjonsanlegg var et av de første byggeprosjekter som Vinmonopolets styre og administrasjon planla. Det var styrets medlem, gårdbruker Helge Karset fra Vang som var pådriveren for å få anlegget til Hamar. Østlendingen kunne 13. mars 1928 melde at styret i Vinmonopolet hadde vedtatt å bygge rektifikasjonsanlegget på AS Hamar Stålverks eiendom. Avisa svingte seg til de store høyder og uttalte: «Skulle dette store anlegg blitt fratatt Hedemarken, ville dette betydelige potetdistrikts befolkning blitt skuffet, fordi alt som har med brenneri- og destillasjonsvirksomhet å gjøre her har slått dype, tradisjonelle røtter.»

Det ble omkamp om byggingen av rektifikasjonsanlegget på Hamar. Styrets flertall gjorde i begynnelsen av januar 1930 vedtak om å bygge et kombinert hovedanlegg og rektifikasjonsanlegg på Hasle i Oslo. Helge Karset stemte mot og gikk inn for å bygge rektifikasjonsanlegget på Hamar.

Rektifikasjonsanlegget på Hamar.

Allerede 21. januar 1930 kom saken opp i Stortinget i en interpellasjon fra Ole Bærøe, tidligere landbruksminister for Høyre, til Venstreregjeringen. Her avsluttet statsråd Værland debatten med å slå fast at Venstre-regjeringen støttet Hamaralternativet. Deretter gjorde styret vedtak om å bygge på Hamar.

Rektifikasjonsanlegget ble fullført i slutten av 1931 og produksjonen kom i gang. Anlegget rektifiserte norsk potetsprit og produserte i tillegg teknisk sprit med basis i sulfittsprit. Det hadde en bemanning på 10-20 ansatte.

I 2008 ble rektifikasjonsanlegget nedlagt og rektifisering overtatt av HOFF-Norske potetindustrier og lagt til Gjøvik. Denne gang uten alvorlige protester.

Rektifikasjonsanlegget på Hamar.
Rektifikasjonsanlegget på Hamar.
Rektifikasjonsanlegget på Hamar.
Rektifikasjonsanlegget på Hamar.
Rektifikasjonsanlegget på Hamar.
Rektifikasjonsanlegget på Hamar.
Rektifikasjonsanlegget på Hamar.
Prinsippskisse datert 1946. Rektifikasjonsanlegget på Hamar.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to