Diplomer og utmerkelser fra internasjonale utstillinger

Diplomer og utmerkelser fra internasjonale utstillinger

En viktig del av vårt historiske materiale er samlingen av diplomer og utmerkelser som norsk akevitt og brennevin oppnådde på internasjonale utstillinger. I alt disponerer vi 21 diplomer som er tildelt i perioden 1878-1923. To av diplomene er knyttet til Løiten Destillasjons forretningsmessige virksomhet.

Diplomene er nå tilgjengelig på Digitalt Museum. Diplomene er alle utstilt i original størrelse i våre lokaler på Atlungstad Brenneri. Originalene, som er deponert av Arcus AS, er vel verdt et besøk.

En viktig del av utviklingen av norsk akevitt- og brennevinsproduksjon var å utvikle produktene for et eksportmarked. Tidlig tok norske produsenter i bruk det mest moderne produksjonsutstyr for produksjon av både norsk potetsprit og for videreforedling. Et lite land med små produsenter måtte få sine produkter anerkjent. Over periode på mer enn 50 år deltok de norske produsentene med sine produkter på internasjonale utstillinger der produktene ble vurdert av kompetente fagjuryer og medaljer og diplomer ble utdelt. Gullmedaljene har vi få av, men vi har en stor del av diplomene som ble utdelt sammen med medaljene av ulik valør. Samlingen viser en norsk brennevins- og akevittindustri som gjør det meget godt i denne internasjonale kappestriden. Samlingen avliver også alle myter om at norsk brennevins- og akevittindustri var preget av «sidrumpa bønder» og «heimfødinger». Vi ser en industri som deltar og er til stede fra Bergen og Stockholm til London og Jerusalem. De som tildeler utmerkelsene er ikke alltid like stødige i geografien. En diplom er tildelt produsenten i Kristiania i landet Sverige!

Utmerkelsene og medaljene ble aktivt brukt i markedsføringen av produktene. Ikke minst finner vi medaljene profilert på etikettene til akevittmerker fra de store akevitthusene Løiten, Opland, Simers og Lysholm. Også Atlungstad brukte sine utmerkelser aktivt i markedsføring og på etiketter. Etikettene ble utviklet i en tid da det var lovlig å markedsføre alkoholholdige produkter. Etikettene og markedsføringen viser en internasjonal profilering som er langt forut for sin tid og fullt på høyde med dagens næringslivs internasjonale profilering. Dette er norsk design- og profileringshistorie!

Gullmedalje gitt Løiten Destillation i Liverpool 1886.

Litt om norsk deltakelse og resultater

Fra en del av utstillingene finner vi opplysninger om norsk og nordisk deltakelse.

Verdensutstillingen i Paris i 1878 var den tredje utstilling av dette slag som ble holdt i Paris. Her har vi en diplom som viser at Løiten Brænderies Destillation ble tildelt hedersdiplom i «gruppe VII klasse 75»

Hedersdiplom gitt Løiten Destillation i Verdensutstillingen i Paris 1878.

Katalogen over utmerkelser fra verdensutstillingen i 1878 viser at Jørgen B. Lysholm og Aalborg ble tildelt sølvmedalje. Ingen svenske deltakere innen brennevin fikk utmerkelser. Mer overraskende er det at B. Jensen fra Vinje bruk i Mosvik i N. Trøndelag fikk tildelt bronsemedalje. Benedict Jensens brenneri på Vinje bruk gikk konkurs og ble nedlagt noen år seinere.

Verdensutstillingen i Antwerpen i 1885 var et meget stort arrangement med 3.5 millioner besøkende. Atlungstad disponerer to diplomer fra denne utstillingen, en bronse medalje og en sølvmedalje til Løiten Brænderies Destillation. Rapporten fra verdensutstillingen viser en meget sterk deltakelse fra norsk side i kategorien som dekker vin og brennevin. I alt var det 11 norske deltakere i to grupper. Disse fikk tildelt 3 gullmedaljer, 5 sølvmedaljer og 2 bronsemedaljer. I tillegg ble tildelt to æresdiplomer. Danmark hadde fire deltakere som oppnådde 3 sølvmedaljer og en æresdiplom. Sverige hadde ingen deltakere.

Medalje av første klasse gitt Simers & Co i Kobenhavn 1888.

Den norske industri- og kunstutstilling ble holdt i Christiania i 1883. Her ble Hans Majestets prismedalje i bronse tildelt Løiten Brænderies Destillation for «destillata, punch og mousserende Vande». Beretningen fra denne store utstillingen viser at det var fire andre som fikk medaljer i 1883. To deltakere fikk sølvmedalje: Simers & Co for sprit og mineralvann Sælid Spritfabrik for sprit

To andre deltakere fikk bronsemedalje: Jørgen B. Lysholm for sprit og destillata H. Poulsen & Co for punsj.

Hele tolv utstillere fikk hederlig omtale: Allum & Co for aquavit Atlungstad Finspritfabrik for sprit N. Brodersen, Drammen for aquavit Damman og Baltzersen, Christiania for destillata Drammen Destillation for aquavit M. Engzelius & søn, Røros for punsj Holmen Destillation for destillata O. Hoxmark, Christiania for punsj P.A. Larsen, Christiania for punsj H.M. Lundgrens Enke, Trondhjem for aquavit Frantz Tandberg, Drammen for aquavit Brødrene Todderud, Christiania for aracpunsj

Verdensutstillingen i Antwerpen i 1894 var et stort arrangement med 3 millioner besøkende. Det var deltakelse fra i alt 23 land. Katalogen fra verdensutstillingen viser at det var en felles deltakelse fra Norge og Sverige. Fra svensk side deltok fem firmaer der alle deltok med punsj. En deltok i tillegg med aquavit. Fra norsk side deltok Løiten med punsj og akevitt. I tillegg deltok Jørgen B. Lysholm med aquavit og Poulsen og co med punsj og likør. Fra Danmark deltok De danske spritfabrikker.

Fra Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm i 1897 har vi to diplomer for gullmedaljer (Løiten Destillation og Oplandske spritfabrik) . Det var på utstillingen fem norske, to svenske, en dansk og tre russiske utstillere.

Gullmedalje gitt Oplandske Spritfabrik i Stockholm i 1897. Prisen er gitt for «Utmärkt sprit och akvavit» .

Oppsummering

Det er norsk akevitt som medaljene og utmerkelsene i ettertid er blitt kjent for. De produktene som er premiert spenner over et bredt spekter av brennevinsprodukter som ren sprit, punsj, likør – og selvsagt akevitt.

Diplomene forteller også en historie. Mange er rene kunstverk både i utforming og i trykk.

Diplomer og utmerkelser fra internasjonale utstillinger
Gullmedalje til Løiten Destillation på Verdensutstillingen i Antwerpen 1894.
Sølvmedalje tildelt Løiten Destillation på Verdensutstillingen i Antwerpen 1885.
Medlemsdiplom for Løiten Destillation i Det norske handelskammer i London.
Premie til Løiten Destillation i Rio de Janeiro 1922-23.
Prismedalje i bronse gitt Løiten Destillation i Christiania 1883.
Medalje av første klasse gitt Holmen Destillation i København 1888.
Medalje av første klasse gitt Simers & Co i Kobenhavn 1888.
Hedersdiplom gitt Løiten Destillation i Verdensutstillingen i Paris 1878.
Gullmedalje gitt Løiten Destillation i Bordeaux 1895.
Bronsemedalje gitt til Løiten Destillation på Verdensutstillingen i Antwerpen i 1885.
Gullmedalje til Løiten Destillation på verdensutstillingen i Paris i 1889.
Sølvmedalje gitt Simers og Co i Bordeaux.
Sølvmedalje gitt Løiten Destillation i London 1884.
Gullmedalje tildelt Oplandske Spritfabrik i Bergen 1898.
Gullmedalje tildelt Løiten Destillation i Bergen 1898 .
Bronsemedalje gitt Løiten Destillation i Skien 1891.
Gullmedalje gitt Oplandske Spritfabrik i Stockholm i 1897. Prisen er gitt for «Utmärkt sprit och akvavit» .
Gullmedalje gitt Løiten Destillation i Stockholm i 1897. Medaljen ble tildelt for «Utmärkt sprit och akvavit».
Gullmedalje gitt Løiten Destillation på internasjonal utstilling i London i 1885.
Gullmedalje gitt Løiten Destillation i Liverpool 1886.
Støttediplom til Løiten Destillation ved opprettelsen av kristen-religiøst museum i 1897 i Jerusalem.
Vinmonopolet. Diplom for deltakelse på verdensutstillingen i New York i 1939.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to