Jacob Breda Bull ved sin hustrus grav
Jacob Breda Bull ved sin hustrus grav

Jacob Breda Bulls begravelse

Jacob Breda Bull har sitt gravsted ved Ytre Rendal kirke. Her hviler han sammen med sin andre kone, Anna Maria Augusta f. Bergløf.

Jacob Breda Bull døde i København 7. januar 1930. Han ble bisatt i Fredriksbergs kirke 14. januar. Dagen etter ble kisten, dekket av kranser, ført til Norge. På Østbanen ble kisten plassert i en egen vogn og ført til Koppang. Der ventet Ytre Rendal formannskap sammen med sørgende fra distrikteet. Båren ble ført i en bil pyntet med granbar til Ytre Rendal. 25. januar ble han bisatt ved Ytre Rendal kirke. Rundt 700 fra hele Østerdalen var møtt fram. Marskalker var Olav Aasheim og Rode S Wardenær.

Bull ble bisatt i en gravhaug nær kirken der han selv hadde bedt om å få hvile. I et av versens i Bull egen sang, som ble framført under begravelsen, yttrykker han del slik:

"Og har jeg git din Taushet Ord

og har jeg gjort dig kjendt og stor

saa skjænk som gjengjæld seks For Jord

til Dalens Sanger, som sin Mor

sit Liv til Døden vier."

Fra sogneprest Sig. Hagas minnetale i Ytre Rendal kirke

Alt det harmoniske og skjønne i naturens og det skaptes verden, det skulde vel beta oss med oprinnelig styrke og umiddelbar glede, det taler til oss om Guds storhet og allmakt, det vidner om hans godhet og burde fylle oss med andakt og ydmyg tilbedelse.

Men hvad hjelper det at naturens bok ligger oppslått for oss, hvis ingen lærer oss dens sprog og tale. Dalens folk levet sitt liv i strev og i kamp ved Glåmas og Rends bredder, i skogens stillhet og på viddens øde. De veldige tause vidder hadde mangt å fortelle om slit og skjebne i lange snetunge vintrer, om vårflom ved pinse om skogsliv og viddens eventyr. Og dette Østerdalens eventyr, det har prestesønnen Jacob Breda Bull gjenfortalt i hele sitt livsverk. Han er det som har lært oss alle hva dalen gjemmer.

Ytre Rendal kirke. Normann, Carl Gustav

Kilder:

Les mer om Jacob Breda Bull her:

Share to