main article image

Fossekleven fabrikk

Fossekleven fabrikk er broderbedriften til Berger fabrikk litt lenger ned i vassdraget. Det var i 1879 Jürg Jebsen og hans eldste sønn Jens J. Jebsen kom med båt fra Arna utenfor Bergen. Det sies å ha vært islagt innover Oslofjorden så de måtte gå i land i Holmestrand. De tok da bena fatt over isen, og tok inn på Berger gård for natten. Der satt ei enke som var interessert i å selge, og de endte opp med å kjøpe gården med vannrettighetene til Bergerelva.

Allerede i 1880 hadde Jens kommet godt i gang med byggingen av industrisamfunnet Berger rundt ullvarefabrikken og etablert Jens J. Jebsen& Co. Jürg hadde en sønn til som het Jørg, og i 1889 sto Fossekleven fabrikk ferdig til han. I starten var det bomullvareproduksjon i Fossekleven, men de gikk over til ullvareproduksjon utover på 1900-tallet. Fossekleven spesialiserte seg på bekledningsstoffer og var særlig gode på uniform- og luestoffer.

Man drev vaskeri, farveri, spinneri og veveri, og de to fabrikkene med tilhørende industri sysselsatte på det meste mellom 250 og 300 arbeidere. I 1936 fusjonerte de to fabrikkene, og i 1942 ble de omdannet til et aksjeselskap. Driften ved Fossekleven opphørte i 1965, og ullvareproduksjonen ble flyttet til nedre Berger. Det lille industrisamfunnet som vokste fram, hadde paternalistiske trekk: Bedriftslederen sørget for å bygge arbeiderboliger, til sammen 32 i tallet, og hver av disse boligene huset to til fire familier. I boligene bodde arbeiderne fritt fram til 1937. Berger bruksskole ble bygd av fabrikkeier Jens J. Jebsen i 1885, og lærer ble ansatt. Berger kirke ble oppført i 1895, og var i Jebsen-familiens private eie helt fram til 1970. Det ble opprettet private pensjonsfond for både arbeiderne og funksjonærene. Videre sørget familien for opprettelse/drift av gamlehjem, sykestue, bank og postkontor.

Etter at Fossekleven fabrikk ble nedlagt i 1965 har det vært mye ulik virksomhet i fabrikklokalene. Blant annet har det blitt produsert Ajungilak dunsoveposer i lokalene. Utover 1970-tallet var fabrikk-komplekset i forfall, men i 1980 kjøpte Terje Wiggo Nielsen fabrikkanlegget og dannet sameie. Kunstnere, næringsdrivende, Fossekleiva brukssenter - senere Fossekleiva kultursenter og Berger museum har flyttet inn.

Besøk ellers Berger museum for mer informasjon og økt kunnskap om tekstilproduksjonen på Berger og Bergers historie! Berger museum driver samdrift med Fossekleiva kultursenter og vi har én dør inn til mange opplevelser, Café Jebsen og en liten butikk med salg av unike minner til å ta med hjem!

Fossekleiva 1960-tallet Foto: Gabor Sarmon
Fossekleven fabrikk ca. 1920. Fargeriet ved fabrikkdammen er nå fjernet til fordel for en parkeringsplass. Foto: Anders Høyen ant.
Fossekleven fabrikk sett fra Kleiva ca. 1920 Foto: Anders Høyen

Order this image

Share to