Hvor er gjenstandene - strekkodene forteller

På fellesmagasinet Trollull skal museumsgjenstander fra Østfoldmuseenes 7 avdelinger, samt noen gjenstander fra de ubemannede museene i Østfold-delen av Viken, på plass i hyllene. Det er først og fremst tekstiler og andre små til mellomstore kulturhistoriske gjenstander som er tiltenkt plass på fellesmagasinet. Her skal gjenstandene få fylkets beste magasinforhold!

Med tusenvis av gjenstander tilhørende mange forskjellige museer og samlinger, er det helt nødvendig å ha gode rutiner og systemer for å vite hvor hver gjenstand er. Til tross for magasin­forvalterens utmerkete hukommelse, bruker vi i tillegg strekkoder for å vite hvor tingene er.

Museumsnummer

Med en gang en gjenstand innlemmes i en museumssamling får den sitt unike nummer. Nummeret inneholder signaturen til det museet som eier gjenstanden samt et nummer. Signatur og nummer skal påføres gjenstanden på en slik måte at det er lett synlig uten at det virker skjemmende ved eventuell utstilling av gjenstanden. Merkingen skal være vanskelig å fjerne – viktig dersom gjenstanden blir stjålet, men skal samtidig være mulig å fjerne dersom senere generasjoner av museumsarbeidere skulle ønske det. Med andre ord: Merking av museumsgjenstander er en liten «vitenskap» i seg selv.

All informasjonen museet har om gjenstandene registreres i Primus, museenes database.

Strekkoder

Ved inntak på Trollull får hver gjenstand sin unike strekkode som knyttes opp mot gjenstandens museumsnummer. Når gjenstanden ligger vel plassert på hylle i magasinet, registreres strekkoden og hyllenummeret ved hjelp av en strekkodeleser. Informasjonen overføres deretter med et par tastetrykk til Primus og vips, kan man lese i Primus hvilket rom og på hvilken hylle gjenstanden ligger. Smart og sikkert!

Klikk på bildene for større versjon. Naviger mellom bildene ved hjelp av piltastene.

Gjenstand som både er merket fysisk og har fått strekkode-etikett. Foto: Hilde Serine Krogstad, Østfoldmuseene
Strekkodeleseren i ferd med å lese en hyllestrekkode. Foto: Hilde Serine Krogstad, Østfoldmuseene
Strekkodeleseren gir beskjed om at overføringen av dataene til pc’en har gått bra. Foto: Hilde Serine Krogstad, Østfoldmuseene
Skjermbilde i Primus som viser hvor gjenstanden er plassert, hvem som plasserte den og når det skjedde. Foto: Hilde Serine Krogstad, Østfoldmuseene

Her kan du lese andre artikler fra Museumstjenesten

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to