Hvor er gjenstandene - strekkodene forteller

Strekkodeskriver med ferdig utskrevet strekkode Foto: Hilde Serine Krogstad, Østfoldmuseene

På fellesmagasinet Trollull skal museumsgjenstander fra Østfoldmuseenes 7 avdelinger, samt noen gjenstander fra de ubemannede museene i Østfold-delen av Viken, på plass i hyllene. Det er først og fremst tekstiler og andre små til mellomstore kulturhistoriske gjenstander som er tiltenkt plass på fellesmagasinet. Her skal gjenstandene få fylkets beste magasinforhold!

Med tusenvis av gjenstander tilhørende mange forskjellige museer og samlinger, er det helt nødvendig å ha gode rutiner og systemer for å vite hvor hver gjenstand er. Til tross for magasin­forvalterens utmerkete hukommelse, bruker vi i tillegg strekkoder for å vite hvor tingene er.

Museumsnummer

Med en gang en gjenstand innlemmes i en museumssamling får den sitt unike nummer. Nummeret inneholder signaturen til det museet som eier gjenstanden samt et nummer. Signatur og nummer skal påføres gjenstanden på en slik måte at det er lett synlig uten at det virker skjemmende ved eventuell utstilling av gjenstanden. Merkingen skal være vanskelig å fjerne – viktig dersom gjenstanden blir stjålet, men skal samtidig være mulig å fjerne dersom senere generasjoner av museumsarbeidere skulle ønske det. Med andre ord: Merking av museumsgjenstander er en liten «vitenskap» i seg selv.

All informasjonen museet har om gjenstandene registreres i Primus, museenes database.

Strekkoder

Ved inntak på Trollull får hver gjenstand sin unike strekkode som knyttes opp mot gjenstandens museumsnummer. Når gjenstanden ligger vel plassert på hylle i magasinet, registreres strekkoden og hyllenummeret ved hjelp av en strekkodeleser. Informasjonen overføres deretter med et par tastetrykk til Primus og vips, kan man lese i Primus hvilket rom og på hvilken hylle gjenstanden ligger. Smart og sikkert!

Naviger mellom bildene ved hjelp av piltastene.

Øks som tilhører Borgarsyssel Museum har fått etikett med strekkode i tillegg til merking på selve gjenstanden. Foto: Hilde Serine Krogstad, Østfoldmuseene
En håndholdt strekkodeleser brukes til å registrere gjenstandenes plassering på hylle i magasinet. Foto: Hilde Serine Krogstad, Østfoldmuseene
Fra strekkodeleseren overføres plasseringsdataene til Primus - museumsdatabasen. Foto: Hilde Serine Krogstad, Østfoldmuseene
I Primus kan en se hvor gjenstanden er plassert, når den ble plassert der og av hvem. Foto: Hilde Serine Krogstad, Østfoldmuseene

Her kan du lese andre artikler fra Museumstjenesten

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to