Det skrevne ord (utstilling på IDDIS - Norsk grafisk museum, åpner 2021)

Fjærpenner av grågåsfjær. May Tove Nyrud

Dette er en smakebit på den delen av utstillingen som handler om det skrevne ord. Historien vi ønsker å formidle i det nye museet går så langt tilbake som vi har hatt skriftspråk i verden.

Skrift - og noe å skrive på

Før skriftspråk ble oppfunnet kommuniserte mennesker med hverandre muntlig og med bilder. De første skrifttegnene utviklet seg fra bildetegn. I utstillingen får du vite mer om denne utviklingen og ulike skriftsystemer i hele verden, og hva det vil si å være del av en skriftkultur.

Gjennom tidene har vi skrevet på alle mulige materialer, og dette har påvirket utformingen av skrifttegnene. Da kunnskapen om papirproduksjon kom til Europa på 1200-tallet, åpnet det helt nye muligheter for skriving og kopiering av tekst. I Norge ble det produsert papir fra rundt 1700.

Skrivestuer

Gammelnorsk homiliebok, ca. 1200. Foto: Københavns Universitet

I middelalderen måtte bøker/manuskripter skrives og kopieres for hånd, som regel i skrivestuer i klostrene. Da trykkekunsten ble oppfunnet, kunne man på en mye raskere måte lage mange og helt like kopier av bøkene. Men skrivestuer fortsatte likevel å eksistere lenge. Velkommen til vår skrivestue!

Velkommen til denne utstillingen og mye mer når Norsk grafisk museum åpner våren 2021!

Se skriveutstyr i Digitalt Museum

Litt om papirproduksjon hos andre museer

Hollender var navnet på en maskin for å lage papirmasse. Norsk grafisk museum har ingen hollender, men de er dokumentert hos både Teknisk Museum og Norsk Skogmuseum.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to