En liten kiste fra Hafslund

På 1700-tallet var man vant til død og epidemier, og særlig kopper var svært utbredt. Barnedødeligheten var stor, og det første leveåret døde mellom 25 og 35% av barna.

Også de rike måtte finne seg i sykdom og død, og i denne kista har Anna Cathrine Werenskiold ligget. Hun var datter av Niels Werenskiold og Elisabeth de Tonsberg på Hafslund. Anna Cathrine døde i januar 1702, bare åtte måneder gammel. Man vet ikke hva hun døde av.

Kisten har rester av lærbetrekk, og er rikt prydet med navneplate og dekor i messingblikk. Navneplaten har følgende innskrift (fornorsket): «Her under hviler veledle og velbyrdige Jomfru Anna Cathrine Werenskiold. Født på Hafslund gård 11. mai AO 1701 og døde den 2. januar 1702»

Klarer du å tyde denne teksten? Christine Haugsten Ellefsen, Østfoldmuseene

Kisten sto opprinnelig i et eget rom i gravkjelleren under skipets vestre del i Skjeberg kirke. Der sto den sammen med kistene etter hennes foreldre og besteforeldre, samt tre andre barnekister. På midten av 1980-tallet ble kistene til Anna Kathrine og hennes besteforeldre flyttet til Borgarsyssel Museum, og deres jordiske levninger ble gravlagt på Skjeberg kirkegård.

Direkte avskrift fra plaketten: Her únder Húiler Welædle og welbúrdige Jomfrue Anna Cathrine Weren schiold Fŏed paa hafs lund gaard dennd 11 Maij Ao 1701 og dŏde d.2 Januari 1702

Konservator Mona Beate Vattekar håndterer skatten fra 1700-tallet i hvite hansker. Christine Haugsten Ellefsen, Østfoldmuseene
Vakre detaljer. Christine Haugsten Ellefsen, Østfoldmuseene

Døden på Digitalt Museum

Kilder

Artikkeltekst: Mona Beate Vattekar Foto: Christine Ellefsen

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to