Lyngbakken sykehjem

Lyngbakken sykehjem er lokalisert i landlige omgivelser i Skien. Bygget er i to etasjer, pluss kjeller, og er på ca 7.000 kvadratmeter. Det er anlagt tre sansehager og gangveier i området rundt sykehjemmet. Bygget delt inn i to V-formede sidefløyer med åtte avdelinger. Midtfløyen inneholder inngangsparti med publikumsmottak, fellesrom (peisestue, bibliotek og dagstue) og administrasjon. Det er 64 plasser på sykehjemmet fordelt på 8 avdelinger over to etasjer. Sykehjemmet har en dagavdeling for brukere som bor hjemme.

Omtrent 80 % av brukerne er demente i varierende grad. Alzheimers er den vanligste årsaken, som fører til at korttidshukommelsen er borte. Generelt kan man si at brukerne er eldre når de kommer inn i institusjon. Demente opplever ofte at det abstrakte er vanskelig å tolke og at de lett blir forvirret.

Kunstprosjektene skal ha en trivselskapende og en kommunikativ rolle i forhold til en brukergruppe som har levd et liv med lang og ulik livserfaring. Det er en forutsetning at kunsten i størst mulig grad fokuserer på brukerne av bygget og knyttes til de deler av bygget som er allment tilgjengelig. Ved å velge en kunstner til et avgrenset område vil kunsten gi hver sone en egen identitet.

Ved å oppsøke andre områder i bygget vil brukerne også få mulighet til en opplevelse av forskjellige kunstuttrykk. Kunsten kan åpne for kommunikasjon mellom brukere, pårørende og ansatte, og virke stimulerende i hverdagen.

Det er en fordel for mange av brukerne med gjenkjennelige elementer i kunstverkene - noe de kan snakke om fra "gamle dager". Kunst som formidler flertydlighet, gir utfordringer, vekker nysgjerrighet og kunst med forskjellig tematisk innspill.

Ingrid Lene Langdok

Marianne Tjønn

Runa Boger

Tor-Arne Moen

Annine Qvale

Marilyn Ann Owens

Arne Svalastog

Kunstkomité Lyngbakken sykehjem

Repr. byggherre: Carsten Aas, Leder av komiteen

Repr. brukere: Inger Lillefjære

Arkitekt: Kjell Rasmussen, Ottar arkitekter

Kunstkonsulent: Jorunn Steffensen

Eldrerådet: Birgit Glomlien

Prosjektleder Eiendom: Stein Kristiansen

Byggeleder: Sven Petter Hellenes, Rambøll

Sekretær: Kulturavdelingen

Share to