Kongerød ungdomsskole

Kongerød ungdomsskole ligger på Klyve, på vestsiden i Skien. Skolen ble bygget i 1971. Skolen ble i 2008 rammet av brann. Etter en tid i provisoriske lokaler ble skolen bygget opp igjen i 2012. Deler av skolen ble berget fra brannen. Et supplerende nybygg på tre etasjer vil i tillegg til en ny flerbrukshall gi skolen en omfattende oppgradering. Skolegård og tilhørende uteområder får i den anledning nye anlegg og funksjoner.

En moderne skole i samspill med det bestående

Kongerød ungdomsskole er en flerkulturell skole og skal gjenoppbygges som et fleksibelt og fremtidsrettet skoleanlegg. Den nye skolebygningen og flerbrukshallen vil bidra til å styrke samarbeidet om et godt lokalsamfunn på Klyve. Skolens bygningsmasse vil inneholde samfunnsmessige arealer for bibliotek og en flerbrukshall som rommer auditorium, treningsarealer og garderober. Skolen har ca 230 elever og ca 25 ansatte.

Kunstkomiteen ser for seg kunst som kan bidra til å gi skolen trivelige og inspirerende fellesområder. Det er ønskelig med elevsamarbeid i utsmykking av uteområdene. Her ønsker komiteen seg kunst som også kan være fysisk aktiviserende. Komiteen er opptatt av at kunsten skal kunne utfordre rommet den forholder seg til, at den kommuniserer med målgruppen og at den skal kunne tåle normal slitasje i et ungdomsskolemiljø.

Følgende kunstprosjekter ble gjennomført på Kongerød ungdomsskole:

Josefine Lyche: Verk uten tittel (skolens foajé)

Martin Kuhn: «Ex libris» (uteområder skolegård)

Marius Dahl og Jan Christensen: «Kokende sorgløs ungdom» (fasade flerbrukshall)

Josefine Lyche

Martin Kuhn: Ex Libris

Marius Dahl og Jan Christensen: Kokende sorgløs ungdom

Kunstkomité Kongerød ungdomsskole

Representant byggherre: Jan Ove Lia (leder) Representant brukere: Kari Lise Holmberg Arkitekt skole: Ole Martin Raugland / Øyvind Lintoft Arkitekt flerbrukshall: Ashish Krishna Prosjektleder Eiendom: Morten Hustvedt Prosjektleder Eiendom: Åge Herrefoss Sekretariat: kulturavdelingen

Share to