Skien fritidspark

Etter en lang planleggings- og byggefase ble at et av Norges største idretts- og fritidsanlegg og en topp moderne videregående skole åpnet av statsminister Jens Stoltenberg 18. juni 2008. Skien fritidspark og Hjalmar Johansen videregående skole er resultat av et samarbeid mellom fylke og kommune om å skape et praktanlegg til like stor glede for skolens elever som for hele befolkningen i Grenland og omegn.

Byggeprosjektet har vært meget omfattende og har inkludert bygging av nytt badeanlegg, ny idrettshall, ny videregående skole, samt rehabilitering av eksisterende idrettshall. Til sammen utgjør dette mer enn 17.000 kvadratmeter. Skolen tilbyr 450 elever opplæring innen medier- og kommunikasjonsfag, idrettsfag og hotell- og næringsmiddelfag.

Anlegget er tegnet av LINK signatur arkitekter og har fått en utforming som tilpasser seg eksisterende bygninger så vel som omkringliggende terreng og vegetasjon. Hele anlegget, inne og ute, fremstår med god materialbruk og spennende proporsjoner og detaljer. Anlegget mottok Skien kommunes Byggeskikkpris for 2008.

Ungdom, utfoldelse og framtid

Utsmykkingen av Skien Fritidspark var en utfordrende oppgave. Det å følge prosessen fra arkitekttegningene til ferdig bygg var spennende, for det er et stort og ikke minst flott anlegg. Utsmykkingsutvalget var en stor, sammensatt gruppe, og alle var interessert i å bidra til at bygget skulle bli et tydelig, spesielt og engasjerende sted å være.

Ønsket var å skape best mulig samspill mellom bygget, brukerne og kunsten. Som kunstneriske konsulenter i utsmykkingsutvalget var oppgaven vår å finne byggets identitet. Vi foreslo hvor i bygget, ute og inne, det egnet seg best for kunstnerisk utsmykking. Dette ble diskutert i utvalget, og i fellesskap ble vi enige om hvilken steder som skulle prioriteres. Vi foreslo hva slags kunstuttrykk som passet best, og la fram forskjellige konkrete kunstnere som egnet seg i akkurat denne sammenhengen.

Vi har lagt mest vekt på å komme fram til kunstneriske uttrykk som er i samsvar med byggets egenart. Idrettsanleggene, badeanlegget og skolen er forskjellige arenaer, men til sammen har de en fellesnevner, og det er ungdom, utfoldelse og framtid. Stikkordene vi kom fram til var: - kunnskap - kropp - vann- innsats - utfoldelse - glede, som inspirasjonsledetråd for kunstnerne.Vi ville spille på lag med arkitekturen, og mye av kunsten er integrert, det vil si, satt inn i veggene.

Arkitekten skulle ha en forbindelse mellom ute og inne, og denne tanken bygget vi videre på i valget av uttrykkene i kunsten. Vi ønsket å bruke samtidskunst, og et nytt bygg sitt arkitektoniske uttrykk forteller om sin samtid, det speiler tanker i tiden. Målet er at kunsten skal gi oss opplevelser i hverdagen, pirre nysgjerrigheten, og gi noen glede av å se noe de ikke har sett før.

Anne Stabell & Ingrid Lene Langedok Kunstneriske konsulenter Skien Fritidspark & Hjalmar Johansen vgs.

Liv Anne Lundberg og Kyrre Andersen

Liv Anne Lundberg og Kyrre Andersen er to samarbeidende kunstnere som i hovedsak arbeider med utsmykking i forbindelse med bygninger og på cruiseskip. Deres arbeider blir laget til hvert enkelt sted, inne i bygningene eller ute. Arkitekturen, stedet, brukerne og aktiviteten på stedet er viktig inspirasjon for det de lager. Inspirasjonen kommer også fra et kunstnerisk innhold eller uttrykk de ønsker å få fram, for eksempel noe fra stedets historie, kultur eller natur som de vil vise på deres måte. Sammen har de laget kulene utenfor Skien Fritidspark. I tilknytning til dette anlegget ønsket de spesielt å skape assosiasjoner til begrep som sport og spill, lek og bobler i vann, kloder, teknologi, dynamikk, aktivitet og begrep omkring bruk av kroppen. Elever fra Klosterskogen VGS og Croftholmen VGS har produsert to av kulene. Kyrre er fra Bærum og Liv Anne er fra Alta, begge holder nå til i Kragerø.

Eirik Gjedrem

Eirik Gjedrem jobber hovedsakelig med steingodsleire og porselen. Han er født og oppvokst på Ås i Akershus, og etter noen år i Bergen flyttet han til Søgne hvor han har bodd de siste årene. Der har han et atelier på Søgne gamle prestegård. Vann har alltid stått sentralt i hans kunstneriske arbeid. Både som en direkte inspirasjonskilde, og som en metafor for det underbevisste. Det evige store kretsløpet og det faktum at vann er i konstant bevegelse fascinerer ham. I barnebassenget har Gjedrem laget en lekeøy for barna. Øya har en organisk abstrakt form som kan skape ulike assosiasjoner. Skulpturen Stråle er inspirert av sjøskapninger og vannbevegelser. Den spruter vann ut i tynne stråler fra åpninger i kroppen sin og ut i bassenget.

Solveig Aalberg

Solveig Aalberg jobber mest med tekstil som materiale, nærmere bestemt lin. Tankegangen gjennom alle arbeidene er å lage et komplekst og på samme tid enkelt eller stramt uttrykk. Hennes bidrag til Skien Fritidspark var i samarbeid med Eirik Gjedrem. Hun har laget trappesøylen og ”Overraskelsene under vann”. Søylen er dekket med iriserende glassmosaikk. Den skifter fargeuttrykk avhengig av hvor i hallen du befinner deg og igjennom døgnets rytme. Overraskelsene er kulltegninger som er overført på fliser. I stupebassenget, på flisene under klatreveggen, kan du se noen fargeprikker, som leder ned under vann til tegningen av en månefisk. Du finner den om du dukker under vann med øynene åpne. I bølgebassenget kan du finne en ubåt, og i strømkanalen en liten sjøhest.

Kirsten Wagle og Astrid Løvaas

Kirsten Wagle og Astrid Løvaas har jobbet sammen siden 1981. Wagle er fra Oslo, og Løvaas er fra Bergen. Begge to gikk på Statens Håndverk - og Kunstindustriskole i Oslo. Et grunnleggende tema i deres prosjekter gjennom mange år, er flater, mønster og repetisjon. De er opptatt av å danne uttrykk som forholder seg til helheten i et rom. Utsmykkingen deres er en garderobevegg tilhørende badeanlegget. I utgangspunktet har veggen en klar symmetrisk oppbygging, med nisjen plassert på midten. Dette forhold har de ønsket å bryte, ved å komponere de tre flatene asymmetrisk, og således skape et dynamisk forløp.

Ebba Bring

Ebba Bring er opprinnelig fra Sverige, men bor nå i Oslo. Hennes hovedfelt er maleri, og hun bruker den teknikken som passer hva hun ønsker å si. Til verket hennes i Skien Fritidspark var det naturen som inspirerte henne mest. Hun bemerket seg furuskogen rundt, og mener hun hørte en hakkespett. Hun bestemte seg for å jobbe med sirkler, slik at det ville bli som om det var tittehull til naturen utenfor for de badende i terapibassenget. I en av sirklene er det en hvitbrystet hakkespett, som nesten er utryddet og nå på en måte har fått evig liv på veggen i terapibassenget. Mosaikkmotivene har en enkelhet i uttrykket som kan oppfattes og leses av mange ulike brukergrupper.

Erik Rosén

Bente Bøyesen, Humus, 2006

Finn Arne Johannesen, Spornes I-II, 1992

Susanne Kathlen Mader, Uten tittel, 2008

True Solvang Vevatne, Jeg elsker deg, 2008

Marilyn Ann Owens, Splash, 2008

Kunstutvalg Skien fritidspark/Hjalmar Johansen VGS

Magnhild Holmberg : Representant byggherren Telemark fylkeskommune (leder)

Arnulf Rafgård : Representant byggherren Skien kommune

Eli Auråen : Representant brukerne Telemark fylkeskommune

Dag Thorsnes : Representant brukerne Skien kommune

Svein Halleraker : Arkitekt (LINK arkitekter as)

Anne Stabell : Kunstnerisk konsulent

Ingrid Lene Langedok : Kunstnerisk konsulent

Olav Backe-Hansen: Prosjektansvarlig Skien kommune

Helge Larsen: Prosjektansvarlig Telemark fylkeskommune

Sekretariat: Kulturavdelingen Skien kommune

Share to