Trollheimen – og de som levde der

Utstillinga "Trollheimen" åpnet 24. august 2019 på Informasjonssenteret ved Orkla Industrimuseum på Løkken Verk.

I Trollheimen finnes spor etter menneskelig aktivitet helt tilbake til steinalderen. Utover på 1800-tallet begynte fjellturisme å bli populært, og etter at Trondhjems Turistforening (TT) ble stiftet i 1887, og Kristiansund og Nordmøre Turistforening året etter, begynte flere å komme til Trollheimen. En grunn til flere besøkende var Thamshavnbanen som åpnet i 1908, som gjorde det betraktelig lettere å besøke denne delen av Trollheimen.

Utstillinga tar utgangspunkt i Løkken-fotografen Karl August Berg og hans bilder gjennom flere turer i Trollheimen. I tillegg har Meldal Historielag, Annar Renander, Aud Renander, Gustav Kant og Rolv Hjelmstad som har bidratt med bilder og informasjon til utstillinga.

Bilder i utstillinga med informasjo

Share to