Tobakkskrukke

Roderick Ewart

På 1700-tallet da tobakk var på mote og en sosial fornøyelse oppfordret man til å røyke pipe!

En krukke i gjenstandsmagasinet til Fredrikstad Museum har en påtrykt etikett med følgende innskrift: «Peter Bulls Rapee Fabrique Udi Friderichstad» Krukka, F nr. 384, er fint dreid i hvitt leirgods og har gråhvit glasur. Hvis en så også vet at rappe betyr tobakk, skjønner en ut fra etiketten i trykkfajanse at innholdet som ble oppbevart i krukka må ha vært tobakk. Peter Bull drev tobakksfabrikk i Fredrikstad.

Hvem var så Peter Bull? Gjennom hans egne nedtegnelser kan vi følge hele hans levnetsforløp. Kort fortalt var Peter Bull, født i 1743, en fremgangsrik mann som etter å ha vært krambodlærling i Fredrikshald, slo seg opp som handelsmann og flyttet til Fredrikstad. Han proklamerte at «...fra jeg lærte å kjenne Friderichshalds Handel med de svenske, mistet jeg lyst til å etablere meg der. Jeg hadde fått en miskredit for stedet, folket og handelen…»

I Fredrikstad gjorde Peter Bull det meget bra, og da han døde i 1814 var han god for ei tønne med gull, sies det! Tobakksfabrikken, som lå i Forstaden, var en del av hans handelshus. Selv eide han flere bygårder og bodde innenfor vollene i Tollbodgaten med utsikt over Glomma. Derfra kunne han holde øye med sin egen brigg «Anne Marie», brukt til å frakte importvarer fra det store utland.

En annen papiretikett fra Bulls trykkeri markedsfører hans tobakk slik: «Den Beste Tobakk under Solen» - og det på ikke mindre enn fire språk, språkmektig som han var, idet han hadde hatt lengre studieopphold både i Tyskland og England for å lære seg språkene, og få etablert gode handelsforbindelser!

Pipa har fått en annen lyd i våre dager – men historien og krukka fra «Peter Bulls Rapee Fabrique Udi Friderichstad» lever videre.

Artikkelen er hentet fra boken "Ting & Tang" fra Østfoldmuseene.

Share to