Hjemmelaget svømmeapparat

Blant Borgarsyssel Museums mange spesielle gjenstander, er dette svømmeapparatet (BrM.12817) en av mine absolutte favoritter. Det ble laget mellom 1935 og 1940 av treskjærer Karl Spernes (1903-1995) fra Tune. Apparatet består av to padleårer som startes ved hjelp av to håndtak. Årene har hengslete klaffer som aktiviseres når årene dras tilbake. Bakerst er apparatet utstyrt med en bryststøtte formet som et sete.

Roderick Ewart

Karl Spernes var lite svømmedyktig, og han laget derfor dette apparatet for å hjelpe på det. Forsøket var ifølge hans sønn, Thorstein Spernes, lite vellykket. På 1990-tallet ble det gjort et siste forsøk på å se om apparatet virket etter sin hensikt. Forsøket ble utført i Tunevannet i Sarpsborg, men også dette ble, av de tilstedeværende, karakterisert som mindre vellykket. Karl Spernes skal også ha laget et lignende svømmeapparat med propell, men dette eksisterer ikke i dag.

Artikkelen er hentet fra boken "Ting & Tang" fra Østfoldmuseene.

Share to