Skipsmodell

Den lille skipsmodellen er et LNG-skip med kulerunde gasstanker av typen Moss LNG® Carrier. På sokkelen av monteret kan vi lese teksten GENERAL DYNAMICS - Quincy Shipbuilding Division. Hvorfor er denne gjenstanden som så tydelig stammer fra USA en del av Moss by- og industrimuseums arv etter Moss Rosenberg Verft? Svaret finner vi i et av Norges største industrieventyr som startet i Moss.

Kværner Brug overtok Moss Værft & Dokk i 1961, noe som ble starten på utviklingen av høyteknologiske gass og kjemikalieskip i Moss. Senere ekspanderte Kværner og kjøpte A/S Rosenberg Mek. Verksted i Stavanger. Begge verftene fikk navnet Moss Rosenberg Verft a.s og ble slått sammen til en driftsenhet. På slutten av 1960 tallet ble det satt i gang et dristig og kostbart forskningsarbeid i Moss. Den internasjonale handelen av LNG var allerede godt i gang og Kværner og verftet i Moss tok mål av seg til å konstruere verdens beste gasstank for frakt av denne gassen! Viktige ressurser fra Det norske Veritas og forskere fra NTH (nå NTNU) ble hentet inn i utviklingsarbeidet.

I 1973 ble de to første LNG-skipene fra Moss Rosenberg verft sjøsatt. «Norman Lady» i Stavanger og «Venator» i Moss. De to skipene var høyteknologiske for sin tid og vakte internasjonal oppsikt. Det nye tankdesignet ble etter hvert lisensiert ut til skipsverft verden over.

De første lisensavtalene ble inngått med de tre japanske verftene Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries og Mitsui Engineering and Shipbuilding Co. Deretter fulgte avtale med General Dynamics, Quincy Shipbuilding Division i USA.

Denne lille modellen stammer fra sistnevnte, som i årene 1977 – 1980 bygget 10 LNG-skip av denne typen. I dag, vel 40 år siden de to første LNG-skipene fra Moss Rosenberg ble sjøsatt, er en stor del av verdens tankskip for flytende naturgass bygget med de kulerunde tankene, som bærer navnet Moss LNG® Carrier.

Denne artikkelen er hentet fra boken "Ting & Tang" fra Østfoldmuseene.

Share to