Perspektivtegning

Øyvind Andersen

I vår overveldende digitale hverdag er det innimellom godt å hvile blikket på en original og håndfast arkitekturtegning, der papirets og blyantens materialitet slår mot en og kan føles og sees! Med bomullshansken på hånda tar jeg varlig frem disse knitrende klenodiene fra en forgangen tid; Tankene blir ført fra hånd til hodet, og fortellingen om perspektivtegningen av Dronningens gate 29 i Moss, som i dag har gatenummer 30, tar form.

Hva ser vi? Vi ser en bygning med buet front i fem etasjer. Parkgården, som også fikk tilnavnet Skyskraperen, ble oppført på tampen av året 1933, ble ikke helt slik som tegningen viser. Slik er arkitektenes hverdag; Mange skisser og ideer blir forkastet undervegs.

De fem etasjene ble godkjent etter mange diskusjoner om byggehøyden i bygningsrådet, skjønnhetsrådet og avisene. Karnapper og verandaer måtte derimot fjernes før byggearbeidene startet. Arkitekten syntes dette var synd, i alle fall å fjerne karnappene, da det var disse som skulle bringe dagslyset inn.

Den skyggebelagte blyanttegningen på transparentpapir er signert Frederik E. Thoring og datert Moss 24/9–32. Motivet er en bygning som står fritt og høyreist på et åpent område. Arkitektens fokus på natur, lys og luft i bykjernen, er synliggjort ved trærne i øst og sør, og skyer som er tegnet inn på en høy himmel. Dette fokuset er helt i tråd med tidens internasjonale og nasjonale by-idealer. I Moss var byingeniør Einar Mathiessens utkast til den nye Byplan for Moss nettopp utarbeidet.

Bygningen er sentrert under en buet innramming i renessansens ånd. I et tverrfelt nederst på tegningen ser vi påskriften med informasjon om adresse, tegningstype og datering, som på typisk arkitekters vis er utført i store og sirlige bokstaver.

Artikkelen er hentet fra Boken "Ting & Tang" fra Østfoldmuseene

Share to