main article image

«Ting & Tang» fra Østfoldmuseene

I 2016 var det 10 år siden det første konsoliderte museet i Østfold ble etablert. Det ble markert med utgivelse av boken «Ting&Tang» fra Østfoldmuseene. Boken var et tiltak for å formidle noen av de mange historiene våre magasiner gjemmer på, og som publikum ikke så ofte ser. Det er et innblikk i det raritetskabinettet som museene også er midt oppi – bestrebelsen på å tydeliggjøre vårt samfunnsoppdrag med å være en moderne formidlingsinstitusjon i en digital tidsalder.

Det er også laget en vandreutstilling med et utvalg av gjenstandene fra boka og vil vandre rundt til de ulike museene i Østfold.

Boken presenterer et utvalg av gjenstander fra samlingene og er satt sammen av bidrag fra museets egne ansatte. Målet har ikke vært å gjengi et representativt utvalg fra museets samlinger, men å speile Østfoldlandskapets mangfold – fra det allment kjente til det mer overraskende og ukjente. Utvalget i boken omfatter rariteter som hjemmelaget svømmeapparat og kanskje mer kjente gjenstander som jernovner og hummerteiner.

Ansatte fra alle avdelinger har bidratt med tekster til boken, og det har vært fritt frem for den enkelte å velge hva de vil skrive om. Resultatet er fortellinger som, på ulike måter og med ulik tilnærming, formidler en historie. Boken har både norske og engelsk tekster. De fleste fotografiene i boken er tatt av museets egne fotografer. Bildene kompletterer tekstene, samtidig som de står frem som egne visuelle objekter.

Å få orden på samlingene, velge ut, registrere, fotografere, og skaffe tilfredsstillende magasinplass for de til sammen cirka 80.000 gjenstandene som er avdelingenes eie, er museenes største utfordring. Samlings-forvaltningen er en oppgave som Østfoldmuseene har tatt på alvor helt fra starten og vi begynner nå å se resultater av arbeidet. Fellesmagasinet Trollull fylles sakte men sikkert opp med verdifulle gjenstander som skal bidra til å knytte bånd mellom forgagne tider og kommende generasjoner. Boken har både norske og engelske tekster.

Artiklene er tilgjengelig som lydfiler. Forteller er Morten Skadsem.

Order this image

Share to