Gravningsund, Hvaler flyfoto 1957.
Gravningsund, Hvaler flyfoto 1957. Widerøe’s Flyveselskap A/S / Østfold fylkes billedarkiv.

Widerøe’s Flyveselskap A/S

Widerøe’s Flyveselskap A/S – skråfoto/flyfoto fra mange kommuner i Østfold; Borge, Eidsberg, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Onsøy, Rakkestad, Rolvsøy, Rygge, Rømskog, Råde, Skjeberg, Spydeberg, Trøgstad, Tune og Varteig – i perioden ca. 1935 til 1980.

Widerøe’s Flyveselskap A/S startet fotograferingen av Norge fra lufta på midten av 1930-talet. Etter 1945 ble det systematisk fotografert i kommune for kommune hver sommer. Gårdsbruk, skoler, tettsteder, industri og byområder ble fotografert fra lufta. Flyfoto ble også kalt skråfoto (i motsetning til vertikal foto som brukes til å lage kart). Det ble laget prøvekopier, og selgere dro fra dør til dør hos innbyggerne i kommunene i hele landet for å selge forstørrelser av motivene, særlig gårdsbruk. I mange norske hjem kjøpte man forstørrelser som ble rammet inn og hengt på veggen.

I Østfold ble sort/hvit-seriene hovedsakelig fotografert i løpet av 1950-50-tallet, og fargeseriene fotografert på 1960-tallet. Originalmaterialet ble solgt fra Widerøe Fjellanger til kommunene på slutten av 1970-tallet. Ut fra Widerøe’s egen nummerserie kan man gjenskape i hvilken rekkefølge det ble fotografert. Det ble laget kartotekkort, med påklebet kontaktkopi med gårdens- eller stedets navn, kommunenummer og bildenummer, samt navn og adresse til en eventuell kjøper av selve motivet. Derfor er det også notert tallkoder med penn på disse sort/hvit bildene. Kodene viser til hvilken farge det var på våningshus og uthus på gården. Ved bestilling kunne man få håndkolorerte kopier fra sort/hvit-negativene. Fra 1960 ble det tatt i bruk fargefilm. Kartotekkortene til disse var selve fotografiet, og på baksidene var det stemplet et skjema der de samme opplysningene ble påført.

Altså bærer bildene preg av slitasje ettersom disse bildene ble brukt som kartotekkort med markering av utsnitt og diverse påskrifter. I noen tilfeller er det disse prøvebildene som vises i DigitaltMuseum. Ønsker du å bestille en forstørrelse av et motiv, vil det i de fleste tilfellene være mulig å lage disse ved digitalisering fra enten det originale negativet eller et retusjert bilde fra kartotekkort, og bildekvaliteten blir dermed mye bedre. Sort/hvit-materialet har store negtivformat, 13 x 18 cm, og dette gjør det mulig å lage utsnitt.

Share to