Bakkane bo- og behandlingssenter

Skien kommune startet prosjekteringen av Bakkane bo- og behandlingssenter i 2004 og bygget ble offisielt åpnet i mars 2008. Totalt areal er på 6700 kvadratmeter og hadde et samlet byggebudsjett på 184 millioner kroner. Bygget har til sammen 64 plasser. Bygningen er bygget i terrasser over fire plan, med hovedinngang og vestibyle i tredje etasje. Ved nybygg setter Skien kommune av 1% av byggekostnad til kunstprosjekter.

En humanistisk utsmykking

Det er alltid spennende å møte utsmykkingsutvalget når man skal i gang med å planlegge kunst i et nytt bygg. For Bakkanes del ble det et svært godt og givende samarbeid, både med utvalgets medlemmer og de som hadde med byggeprosessen å gjøre. Alle har vært genuint engasjert i arbeidet, og lagt til rette for å få til et best mulig resultat både på byggets, brukernes og kunstens premisser.

Som kunstnerisk konsulent i utsmykkingsutvalget er min første oppgave å legge frem forslag til hvor i bygget, ute og inne, som egner seg for kunstneriske innslag. Når utvalget i fellesskap har blitt enige om hvilke steder som skal prioriteres, er min neste oppgave å foreslå hva slags kunstuttrykk, og å legge frem forskjellige konkrete kunstnere som kan egne seg i akkurat denne sammenhengen. Endelig valg av kunstnere gjøres også av komiteen.

På Bakkane er det lagt særlig vekt på de offentlige områdene i bygget hvor mange ferdes, - både personalet, beboere og besøkende i alle aldre.

Det har vært et mål å skape en variert og mangfoldig opplevelse når man beveger seg gjennom anlegget, - fra innkjørselen, gjennom hovedinngangen og vestibylen, i alle etasjer i trapperommet og i den tredve meter lange korridoren i nederste etasje. Hver etasje har fått sitt særpreg, samtidig som hele trappeløpet bindes sammen av motivene i glassrekkverket.

Hovedtema for valg av kunstnere har vært at de har et humanistisk uttrykk, og for flere av oppdragene ba vi spesielt om gjenkjennelige særpreg fra Skien som motiv. Håpet er at dette skal gi grobunn for samtaler, og gjerne også diskusjoner! Det forventes ikke at alle skal like alt, men at alle skal finne noe som faller i smak, og kanskje noe som oppleves litt mer uvant og utfordrende. Det viktigste er at kunsten engasjerer. Og hvis den også kan være med på å motivere til å gå trappen i stedet for å ta heisen, er jeg virkelig fornøyd!

Anne Stabell, kunstkonsulent Bakkane bo- og behandlingssenter

Drøm: Kjersti Wexelsen Goksøyr

Kjersti Wexelsen Goksøyr er blant landets ledende billedhuggere, og har de senere årene stått for flere store utsmykkingsoppdrag. Hun er utdannet fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens kunstakademi i Oslo. Bronseskulpturen ved hovedinngangen til bygget bærer tittelen Drøm. Utformingen kan tolkes som om to hoder møtes – drømmer seg inn mot hverandre og blir én enhet. Skulpturen innbyr til berøring i det man går inn i bygningen.

Fanny S. Gjestland: Uten tittel

Fanny Sophie Gjestland er utdannet gullsmed, med utdannelse både fra Oslo, Bergen og København. I 2004 vant hun Kunsthåndverkprisen for Happiness som var en av flere installasjoner i utstillingen Homo Shoppiens. De store livserfaringene og endringene i et menneskes liv er temaer som går igjen i Gjestlands arbeider. Så også i de fire installasjonene på Bakkane bestående av lyd, bilde, duft og sitte-ned-steder. Installasjonen har klare hjemlige og nære referanser i nisjene, hvor bokhyller og foto-samlinger utgjør innholdet, mens andre deler av sammenstillingen innbyr til å drømme seg bort til fremmede land og steder.

Kari Hjertholm: Uten tittel

Hjertholm er i utgangspunktet tekstilkunstner, men i denne sammenhengen har utsmykkingskomiteen utfordret henne til å jobbe med relieff i teglstein. I tekstilarbeidene jobber hun med relieffvirkninger i floss, i nærmest sort/hvitt. Arbeidene hennes er poetiske og monumentale på en gang. Som tekstilkunstner er hun vant til å tenke systematisk, og hun har erfaring med å få deler av prosessen utført industrielt. Utsmykkingen er utført i svarte og hvite teglsteiner på byggets ene fasade ved innkjøringen til parkeringen. Verket er uten tittel, men på avstand kan man se tilløp til formasjoner innenfor en sirkel, omtrent som et utsnitt fra mønsteret på en selbuvott. På nært hold oppleves veggen som svarte abstrakte former på en hvit overflate.

Sølvi Strand: Fergebu

Sølvi Strand benytter fotografiet for å uttrykke hennes kunstneriske ideer. Bymotiver går ofte igjen i hennes arbeider – enten i form av fotoserier, større montasjer eller enkeltstående motiv. Fotografiene hennes formidler stemninger knyttet til spesifikke steder, så som i fotoserien på Bakkane, hvor syv dobbeleksponerte fotografiske arbeider viser gjenkjennende elementer fra Skien. Titler som Fergebu, Telemarksgata og Torggata mot Bryggeparken gir klare assosiasjoner mot sentrum i Skien.

Marilyn Owens: Grenlandsrosene

Marylin Owens er opprinnelig fra England, hvor hun gjennomførte sin kunstneriske utdanning. Hun har nå et solid fotfeste i Grenland med base i Brevik. Owens er utdannet innenfor maleri og grafikk, men denne utsmykkingen viser at hun også mestrer å overføre sitt symbolspråk til andre materialer og teknikker. Utsmykkingen består av maleriet Grenlands-rosene ved inngangspartiet, som tar utgangspunkt i kjente motiver fra Skiens omegn og med visuelle elementer innhentet fra Telemark museum. Blant kildene for maleriet er flere av kirkene i byen, kjente kanalbåter og personligheter fra Skien. Elementer fra maleriet er gjenbrukt og foliert på glassplater langs gelenderet og andre vindusflater i flere av byggets etasjer.

Kunstkomité Bakkane- bo- og behandlingssenter

Birgit Glomlien: Representant byggherren (leder), Ragnhild Andreassen: Representant brukerne, Turid Evang: Arkitekt (Bjørnstad Prosjektering), Anne Stabell: Kunstkonsulent, Åge Herrefoss: Prosjektansvarlig Skien kommune, Sekretariat: Kulturavdelingen Skien kommune

Share to