main article image
Borgen, Gustav / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)

Gustav Borgen (1865-1926)

Norsk Folkemuseum har 60 000 glassplater etter fotograf Gustav Borgens arkiv.

Gustav Borgens fotografier

Gustav Borgen (1865-1926) arbeidet som portrettfotograf i Kristiania i perioden 1891 til 1922 og i arkivet finner vi regjeringsmedlemmer, stortingsmenn, generaler, direktører, forfattere og kunstnere. I tillegg finner vi mange middelklassefamilier fra Oslo rundt forrige århundreskifte.

Portrett, nonne, søster Teodora. Borgen, Gustav / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)
Avfotografering. Gruppeportrett, gutt i knebukser og trehest Borgen, Gustav / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)
Portrett, bryter i bryterdrakt. Karlsen. Borgen, Gustav / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)
Portrett, kvinne i spaserdrakt med hatt og parasoll. Inga Ødegaard. Borgen, Gustav / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)

Gustav Borgen overtok fotograf Fredrik Klems forretning i Universitetsgata 6 i 1891. Borgen fortsatte driften på samme sted, fram til han i 1899 flyttet sitt atelier til Karl Johans gate. 45. Det er bare enkelte av Fredrik Klems plater som har blitt innlemmet i Gustav Borgens egne protokoller. I 1922 solgte Gustav Borgen forretningen til redaktør Bertrand Marius Steen, som drev den med den danskfødte fotografen Henry T. Schmidt som bestyrer, og med firmanavnet «Borgens Atelier». I 1935 ble firmaet kjøpt av fotograf Thore Fredrik Finne, som i 1939 flyttet det til Karl Johans gate 19, hvor han hadde overtatt farens atelier. Han drev begge firmaene frem til 1952, da han solgte forretningen til fotograf Bent Harald Lund, som drev atelieret med firmanavnet «Fotograf Finne, Bent Lund» til 1987.

Gustav Borgens fotografier i Norsk Folkemuseums samlinger:

Share to