Damplokomotiv type 21e nr. 207 med pukktog på Svene pukkverk, Ramsrud
Damplokomotiv type 21e nr. 207 med pukktog på Svene pukkverk, Ramsrud Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum

Numedalsbanen - siste bane med damplokomotiv i ordinær drift

Numedalsbanen var den siste norske bane med damplokomotiver i ordinær trafikk. Helt frem til 7. november 1970 ble godstogene trukket av damplokomotiv.

Damplokomotivets æra

Skifting med damplokomotiv 21b 252 på Norefjord stasjon. Godstog 5398 fra Rødberg til Kongsberg. Dette var siste godstog med damplokomotiv fra Rødberg til Kongsberg, 27, mai 1970 Gaskell, David Richard / Norsk Jernbanemuseum

Damplokomotivet var enerådende som trekkraft for norske tog fra Hovedbanens åpning i 1854 og godt inn i neste århundre. Private Rjukanbanen og Thamshavnbanen var blant de første banene som tok i bruk elektriske lokomotiver, og i 1922 ble deler av Drammenbanen åpnet for elektrisk drift. Men fortsatt var damplokomotivet dominerende på det meste av jernbanenettet.

Vekk med dampen

Damplokomotiv type 21e nr. 207 med pukkvogner på Kongsberg stasjon Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum

Etter hvert som elektrifiseringen skred frem og diesellokomotiver ble tatt i bruk, lanserte NSB «Vekk med dampen»-programmet i 1952. Den gang hadde NSB over 500 damplokomotiver i drift, og damplokomotivene var kostnads-, personal- og vedlikeholdskrevende i trafikk. «Vekk med dampen» førte til en gradvis utfasing av damplokomotivene, først på hovedlinjene, senere på sidebanene og de mer trafikksvake banene. Store, raske, kraftige høyfjellslokomotiver ble overført til sidebaner som Skreiabanen og Kragerøbanen. Noen sidebaner, som Numedalsbanen hadde imidlertid lavt, tillatt akseltrykk, og var velegnet for mindre damplokomotiver.

Nesten slutt

Damplokomotiv type 21e nr. 207 med pukktog på Svene pukkverk, Ramsrud Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum

Det meste av trafikken på Numedalsbanen gikk ut av dalen, og trelast utgjorde en vesentlig del av godset. Lastede godstog møtte stort sett ingen stigninger av betydning, så dette muliggjorde bruk av relativt lette og små damplokomotiver. På Numedalsbanen gikk siste ordinære godstog fra Kongsberg til Rødberg og tilbake 27. mai 1970, og begivenheten ble stort sett viet oppmerksomhet fra en håndfull jernbaneinteresserte. Toget ble trukket av damplokomotiv type 21b nr. 252. Damplokomotivene ble erstattet av skiftetraktorer type 220.

Men en drøy mil fra Kongsberg ligger Svene pukkverk, og til denne trafikken ble damplokomotivene beholdt litt til.

Siste sjanse!

Damplokomotiv type 21e nr. 207 med pukktog på Ramsrud holdeplass Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum

Vissheten om at en 116 år lang epoke med damplokomotiver i ordinær drift i Norge gikk mot slutten, bidro til at mange valfartet til Kongsberg og Numedalsbanen for å fotografere. Blant dem var Ulf Berntsen som tok turen 24. august 1970. Denne dagen var det damplokomotiv type 21e nr. 207 som var trekkraft.

Men 7.11.1970 var det definitivt slutt: Da trakk damplokomotiv 21b nr. 252 det siste pukktoget fra Svene. Etter ankomst Kongsberg ble lokomotivet slagget og satt i lokomotivstallen. Det var ingen markeringer av at dette var siste dag et av NSBs godstog ble trukket av damplokomotiv.

Damplokomotiv type 21e nr. 207 ved kullbukken på Kongsberg stasjon Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum
Damplokomotiv type 24b nr. 236 ved lokomotivstallen på Kongsberg stasjon. Dette lokomotivet ble også benyttet i pukktogene fra Svene. Gaskell, David Richard / Norsk Jernbanemuseum
Damplokomotiv type 21b nr. 252 med siste pukktog, her ved Pikerfoss mellom Svene og Kongsberg 7. november 1970. Stenersen, Roar / Norsk Jernbanemuseum

Share to