"Kongevognen" på Lille Jernholmen
"Kongevognen" på Lille Jernholmen Erik W. Johansson

KONGEVOGNEN PÅ JERNHOLMEN

I mange år ble utrangerte jernbanevogner solgt til privatpersoner for bruk som hytte. NSB stilte ofte som betingelse at vognene ikke kunne sees fra toget!

En av vognene havnet på Lille Jernholmen i Oslofjorden.

Oslo Illustrerte

Denne historien begynner på et loppemarked i Oslo tidlig på 1960-tallet. Jeg fant som vanlig mye av interesse, deriblant et eksemplar av ukebladet «Oslo Illustrerte», nr. 9 fra september 1939. En 10-øring skiftet eier, og bladet var mitt.

Inne i bladet, mellom søtsuppenoveller «fra virkeligheten» og sosietetsreportasjer, fant jeg til min store forundring en to-siders artikkel med følgende tittel: PÅ BESØK I KONGEVOGNEN.

Historien beretter om frk. Svae, som en gang for lenge siden kjøpte en «avdanket jernbanevogn» (bladets ord) og plasserte den på den idylliske og skogkledde Lille Jernholmen ute i Slependsundet mellom Sandvika og Nesøya. Vognen var satt i stand som sommerhus, og innredet etter datidens smak.

På oppdagelsesferd

Vestfoldbanens vogn Bo nr. 208, søstervognen til Bo nr. 209, her fotografert i Drammen i 1893. Johan Lund

Det omtalte blad havnet omsider i Norsk Jernbaneklubb (NJK) sine lokaler i Oslo gate 3, og der lå det gjemt og glemt på ukjent sted i noen år – inntil det plutselig dukket frem under en stor opprydding våren 1973. Etter at mesteparten av støvet var blåst vekk, begynte man å undres: Hvilken vogn var det – mon den kanskje eksisterte ennå? Ingen visste noe, heller ikke Bærum Kommune, som ble tilskrevet. Man måtte med andre ord ut i terrenget for å rekognosere.

Spenningen var til å ta og føle på da en nyoppusset lystbåt fra 1937 tilhørende et av NJKs medlemmer stevnet ut indre Oslofjord forbi Dyna fyr. Enda mer følbar ble stemningen da vi passerte det smale sundet mellom Oustøya og Grimsøya. Da vi nærmet oss Lille Jernholmens sydside så vi endelig KONGEVOGNEN!

Ikke kongevogn allikevel ...

Typetegning av vogn 209. Som det fremgår så hadde vognen salong i midten med to store vinduer på hver side.

Etter grundige studier av vognen kunne man fastslå at det trolig var en kongevogn fra smalsportiden, men ikke hvilken. Vognkassen var i forbausende god stand, det var oppført et og annet tilbygg, men svært lite av det opprinnelige var ødelagt.

Lokalhistoriewiki skriver: «På lille Jernholmen ligger en hytte som er en ombygd kopi av Kong Oscars kafévogn, dratt over isen fra Bjørnsvika av danseskolefamilien Svae i 1934.»

Senere undersøkelser har bragt på det rene at vognen dessverre ikke er en tidligere kongevogn allikevel og heller ikke en ombygd kopi av en kafévogn, men en salongvogn for 2. klasse med salong i midten og to kupeer i hver ende, bygget av Skabo i 1882 til Jarlsbergbanen (senere Vestfoldbanen). Vognen hadde nummer 209, litra Bo type 4. Vognen ble utrangert i 1929 og trolig solgt kort tid etter.

Kildene spriker mellom 1934 og 1939 for når vognen ble flyttet til Lille Jernholmen. Men sikkert er det at den står der den dag i dag!

Kilder

Dette er en oppdatert og utvidet versjon av en artikkel som sto i Norsk Jernbaneklubbs tidsskrift På Sporet nr. 13/1973.

https://barumhistorie.no/Sandvika%20web/Jernholmene.html https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Jernholmene_(B%C3%A6rum)

Order this image

Share to