Ombord i M/S Bjørghild ved bryggen ved Geithus i Sogn
Ombord i M/S Bjørghild ved bryggen ved Geithus i Sogn Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum

Med M/S Bjørghild fra Vik i Sogn til Ortnevik

M/S Bjørghild gikk i mange år i lokal rutefart mellom de mange veiløse småbrygger med enkeltgårdsbruk og husklynger på sørsiden av Sognefjorden.

Mange anløpssteder

M/S Bjørghild ved bryggen i Vik i Sogn Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum

I august 1976 tok jeg turen med M/S Bjørghild fra Vik til Ortnevik og tilbake. M/S Bjørhild var en tidligere fiskeskøyte, bygget i 1915.

Jeg hadde stor sans for vill og spektakulær natur, gjerne i kombinasjon med samferdsel.

Ombord i M/S Bjørghild ved bryggen i Otterskred i Sogn Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum
Ombord i M/S Bjørghild ved Finden i Sogn Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum
Ombord i M/S Bjørghild på Finnafjorden ved Finden i Sogn Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum
Ombord i M/S Bjørghild ved bryggen ved Vollaviki ved Sognefjorden Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum

Et av M/S Bjørghilds mange anløpssteder var ved grenda Finden, som etter min mening må være et av landets mest spektakulære steder med fast bosetting. Synnøve var for øvrig derfra! Finden og Finnafjorden har ikke veiforbindelse med omverdenen, eneste adkomst er fjorden.

Ombord i M/S Bjørghild ved bryggen ved Ortnevik ved Sognefjorden Berntsen, Ulf Arne / Norsk Jernbanemuseum

Ruten er forlengst nedlagt, i likhet med mange lignende lokale båtruter langs Norges langstrakte kyst. Men M/S Bjørghild er bevart og er under restaurering. Se også:

https://bjorghild.com/history/

Ulf Berntsen

Ulf Berntsen (1945-2020) var sentral i arbeidet med å stifte Norsk Jernbaneklubb (NJK) i 1969 og var NJKs første formann. Etableringen av NJK falt sammen med en omfattende modernisering av lokomotiver og vogner på jernbanen i Norge. Spesielt utfasingen av damplokomotiver skapte stort engasjement blant entusiaster, med et ønske om å bevare noen damplokomotiver, helst driftsklare. Etter hvert innså man at det også måtte etableres innendørs lagringsplass for materiellet og en banestrekning å kjøre veterantog på. Ulf Berntsen var sentral i dette arbeidet i mange år. Men fremfor alt var han interessert i å reise, gjerne litt utenfor allfarvei. Tidlig tok han med seg kamera rundt omkring i Norge og festet hverdagsglimt og øyeblikksbilder til filmen. Gamle busser, sporvogner, industrijernbaner, lokalrutebåter og lokalsamfunn slik de så ut på 60- og -70-tallet – alt var mål for reisene hans som gjerne foregikk på sykkel. Han etterlot seg en omfattende, velordnet og godt beskrevet fotosamling, ofte knyttet til levende og humoristiske skildringer, her gjengitt i en lett redigert versjon. Fotosamlingen eies av Norsk jernbanemuseum.

Share to