Tømmerfloke i Rukkedøla.
Tømmerfloke i Rukkedøla. Knut Langslet Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

"Fjordbrøtning" i Rukkedøla - en samling fotografier

Rukkedøla er navnet på elva som renner ned fra Rukkedalen og gjennom Nesflata forbi Nesbyen sentrum. Elva ble brukt til tømmerfløting, eller "fjordbrøtningen" som det ble kalt i Hallingdal, i flere år. Tømmeret ble fraktet fra skogene ned i Rukkedøla og ut i Hallingdalselva. Videre ble tømmeret fraktet ned til Gulsvik og Krøderen og videre ned mot Drammen. Transport av tømmer ved hjelp av Hallingdalselva endte i 1968 på grunn av kraftutbygging i vassdraget, i Rukkedøla endte fløtingen i 1966. I samme tiår skjedde det store endringer i måten å drive skogsdrift på. Det ble billigere og enklere å frakte tømmeret på skogsbilveger, og avbarking ble mer vanlig - uten bark kunne ikke tømmeret flyte som løstømmer i elva, noe som ville ha ført til råte og et større svinn.

(All tekst er hentet fra tekstplansje på museumsområdet til Hallingdal Museum, skrevet av Alexander Ytteborg).

I dag kan man fortsatt se spor etter fløtingen i Rukkedøla. Hallingdal Museums avdeling i Nesbyen ligger rett ved de nederste fossestrykene, og går man opp langs museumsområdet er det mulig å se spor etter forstøttningsmurer og andre rester. Lenger oppe i dalen kan man blant annet også fortsatt besøke Mykingdammen og Synstevassdammen som ble bygd opp for å lettere kunne styre vanntilførselen under tømmerfløtingen.

Under kan du se en samling fotografier tatt under fløtingen i Rukkedøla

Share to