Anna Grostøl intervjuer Terje O. Austenaa, født 1841. Tovdal 1936.
Anna Grostøl intervjuer Terje O. Austenaa, født 1841. Tovdal 1936. Grostøl, Anna / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)

Anna Grostøl (1894 -1962)

Anna Grostøl (1894 -1962) samlet kunnskaper om alt fra daglige arbeidsoppgaver til husflid og håndverk. Hun tok også 1500 fotografier som finnes i Norsk Folkemuseums billedsamling.

Anna Grostøl var fra Lista og hennes samlergjerning dekket så og si hele Vest-Agder. Hun reiste også rundt til bygder fra Nordkapp til Lindesnes, og overalt ble hun møtt med interesse for det kulturhistoriske bergingsarbeidet hun hadde viet seg til.

Metoden hun brukte var enkel. Hun dro rundt og spurte seg fram til der det var gamle ting å se og fotografere, og folk som kunne fortelle henne noe om gamle arbeidsteknikker både for manns- og kvinnearbeid.

Materialet i arkivet består av et ca. 1400 siders upublisert manuskript over et mangfold av kulturhistoriske tema. I tillegg kommer et stort tekstilprøvearkiv med tekstiler stiftet til kartong med diverse opplysninger påskrevet.

Arkivkatalogen til Anna Grostøls arkiv

Filmer

Share to