main article image
Norsk Folkemuseum

Arbeiderminner og Husmannsminner

Norsk Folkemuseums avdeling for Arbeiderminner ble startet opp i 1950. Avdelingen var ledet av historikeren Edvard Bull og hensikten med arbeidet var å samle inn beretninger om arbeidsfolks levekår i Norge. Innsamlingen av husmannsminner var også en del av dette arbeidet

Minnene er konsentrert rundt visse emner og fremstår både i skriftlig og muntlig form (lydbånd).

Arbeiderminnene på Arkivportalen

Husmannsminnene på Arkivportalen

Innsamlede fotografier: Arbeiderminner

Innsamlede fotografier: Husmannsminner

Share to