main article image
Roche, G / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)

Roland Bonapartes samling

Samlingen er et resultat av den franske prins Roland Bonapartes (1858-1924) etnografiske og antroplogiske studier i Finnmark 1884. Med i sitt følge på syv hadde han fotografen G. Roche. Fotografiene, sammen med antropometriske målinger av en gruppe samer, skulle gi målbare resultater på samenes fellestrekk.

Prins Roland Bonaparte med Følge afrejste Ifra Trondhjem den 2den da med Det Bergenske Dampsklbsælskabs Dampskib «Jupiter». I Anledning heraf vajede det franske Flag fra «Jupiters» Fortop. Følget bestod af Vicomte Villeneuve, Markis Escard, Anthropologen Ten Kale, den danske Student Boetius og tre Tjenere. Prinsen agter at opholde sig en kort Tid l Tromsø, fortsætter derfra Rejsen til Vadsø, hvorfra han siden gjør en Udflugt til Sydsiden af Varangerfjorden.

Dagbladet 5. august 1884

Voila les lapond! voila les lapons! lød det temmelig enstemmig fra Prins Bonapartes Reiseselskap, da det fra Bryggen kjørte op til «Grand Hotel», thi — det kan ikke nektes — Lapperne er Reisens Maal, det er dem, Prinsen mest interesserer sig for af alt det interessante, der findes i Norge.

Morgenbladet 26. august 1884

Share to