main article image
Engebretsen, Nils J. / Norsk Folkemuseum

Fangeportretter 1866-1872

Norsk Folkemuseum har en samling på 125 fangeportretter fra årene 1866-1872. Portrettene ble funnet i en skrivepult som ble gitt til museet i 1919 og kom fra kontoret til amtmann Platou i Buskerud.

På baksiden av fotografiene er det notert knappe opplysninger om nummer og år, navn, sted og lovbrudd. Det er flest menn, men det finnes også portretter av noen få kvinner og barn.

Share to