main article image
Dagbladet / Norsk Folkemuseum Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Dagbladet 1950-1970

Norsk Folkemuseum overtok i 2002 Dagbladets negativer fra perioden 1950-1970. Arkivet er en rik bildekilde til etterkrigssamfunnets dagligliv; fra torgpriser og bilkollisjoner på 50-tallet til en stigende velferd og overflodssamfunn på 1960-tallet.

Dagbladet startet utviklingen med bruk av det egenproduserte pressebildet som nyhetsbilde, i større bildereportasjer så vel som i featureliknende og mer «kunstneriske» illustrasjoner, omkring 1950 med de legendariske Dagblad-fotografene Sverre Heiberg og Johan Brun i spissen.

Dagbladet regnes blant de ledende på utvikling av bildebruken i norsk presse i den perioden arkivet dekker, også takket være kreative redaktører som eksperimenterte med bildeleggingen av avisens reportasjer.

1. mai feiring, Oslo 1956. Demonstrasjonstog foran Rådhuset, bannere med politiske paroler. Dagbladet / Norsk Folkemuseum Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
Brumunddal, august 1958, Nora Fabrikker, produksjon, innhøsting og konservering. Kvinner ved samlebånd. Dagbladet / Norsk Folkemuseum Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Dagbladsamlingen inneholder mye hverdagsbilder fra 1950-tallet. Omkring 1950 var «bildet» i avisen enda et sjeldent fenomen med høy egenverdi. Fotografene fikk i oppdrag å frembringe daglige «pyntebilder» fra hverdagslivet, og selv en auksjon kunne gi grunnlag for en større bildereportasje. Som et resultat fremstår Dagbladets negativarkiv som en rik blanding av (dagens) lokalavis med bildedekning fra hovedstadsområdets mest trivielle nyheter kombinert med mer sporadiske hverdagsreportasjer fra hele landet.

Kilder

Markusson, Markus 1993: «Har vi bilder? Fotografiet i Dagbladet». I: Utskjelt og utsolgt. Dagbladet gjennom 125 år Aschehoug & Co, Oslo.

Bjorli, Trond 2005: År og dag. Johan Bruns fotografier Pax forlag, Oslo.

Share to