Skøyteløping i Holtekilen.
Skøyteløping i Holtekilen. Neupert, Hermann Christian / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)

Hermann Christian Neupert (1875-1941)

Neupert fotograferte for Norges Statsbaner, og leverte også bilder til «Mittet & Co.» , som brukte dem til produksjon av prospektkort. Han var særlig kjent som friluftsfotograf.

To skiløpere i samtale, mann med sekk og kvinne i skjørt. Neupert, Hermann Christian / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)

Hermann Christian Neupert var født i New York i 1875. I 1900 var han bestyrer av Neuperts Pianofabrikk, som hans mor var innehaver av etter faren Halo Neuperts død i 1896. Fabrikken ble nedlagt 1903. Herman Neupert begynte da å arbeide, som ekspeditør hos Mittet & co, hvis innehaver, Ingebrigt Mittet, var gift med Neuperts søster Emma.

I 1910 er Neupert i folketellingen oppført som fotograf. Han hadde ikke atelier, bare mørkerom i sin leilighet i Cort Adelersgt. 32, hvor han bor fra århundreskiftet – sammen med moren sin fram til hennes død i 1930.

Fotograf Herman Neupert fylder 50 aar søndag den 5te juli. Han har i en aarrekke levert billeder til dagspressen og andre blade. Neupert er en dygtig fotograf og viser ofte i valget av sine motiver meget god smak. Hans elskverdige tjenstvillige væsen har skaffet ham mange venner.

Morgenbladet 3. juli 1925

Hermann Christian Neuperts fotografier i Norsk Folkemuseums samlinger:

Share to