main article image
Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)

Anders Beer Wilse (1865-1914)

I løpet av få år ble Anders Beer Wilse kjent som Norges fremste fotograf, berømt i inn- og utland for sine landskapsfotografier, stemningsbilder og portretter. Samlingen han etterlot seg gir oss i dag et uvurderlig innblikk i det norske samfunn på vei mot en ny tid.

Prot: Romsdalen Vinter - Romsdalshorn fra Kammen Wilse, Anders Beer / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)

Wilse var født i Flekkefjord

Anders Beer Wilse ble født i Flekkefjord i 1865. Han vokste opp i Kragerø og bestemte seg allerede som 13-åring for å dra til sjøs. Noen år senere begynte han på utdannelsen til ingeniør ved Teknisk skole i Horten og tok eksamen her i 1882.

Wilse i USA

To år senere, i 1884, emigrerte han til USA. Etter en periode med skiftende arbeid og til tider arbeidsledighet, jobbet han i 13 år som jernbaneingeniør i Minnesota. Wilse kjøpte sitt første fotografiapparat i 1886. På kartleggingsekspedisjonene var en av oppgavene hans å fotografere, hvilket kan ha dannet spiren til hans interesse for fotografering. I 1889 reiste Wilse tilbake til Norge, hvor han ble forlovet med Helen Marie Hutchinson som senere ble hans kone. De etablerte seg i Seattle der Wilse startet fotografisk forretning i 1897.

Hjem til Norge

Wilse gjorde det raskt godt som fotograf og hadde snart råd til å sende kone og barn en tur tilbake til Norge. Familien trivdes godt i gamlelandet og fikk overtalt Wilse til å komme etter. Dette var i 1900, og allerede i mai 1901 etablerte Wilse sin fotografiske forretning i Kristiania.

Wilse – en anerkjent fotograf

Wilse ble i sin samtid og ettertid kjent som den store Norgesfotografen. Han bar sitt 10 kg tunge kamera til topps i fjellområder i øst og vest, fotograferte Lofotfisket mens fembøringen ennå var den vanlige bruksbåt, dokumenterte industriens fremvekst i Norge og portretterte de fleste av tidens store kulturpersonligheter. Sannsynligvis har ingen fotograf verken før eller siden gjennomtrålet hele Norge slik Wilse gjorde det i første halvdel av 1900-tallet.

Sjøfly og badegjester på Ingierstrand ved Oslo i 1937. Wilse, Anders Beer / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)
På Sæteren 1908 Wilse, Anders Beer / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)
Bergensbanen Wilse, Anders Beer / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)
Siste reis - den syke på vei til hospitalet, 1910. Wilse, Anders Beer / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)

Wilsearkivet

Det samlede Wilsearkivet inneholder et variert fotografisk materiale fordelt på flere store nasjonale institusjoner: Norsk Folkemuseum, Nasjonalbiblioteket, Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Preus Museum og Norsk Maritimt Museum. Arkivet består av ca. 167 300 negativer, ca. 61 800 originalpositiver deriblant ca. 40 000 i ca. 380 album (Wilses bildebyrå), 56 forstørrelser, 777 lysbilder (i hovedsak håndkolorerte), øvrige løse originalpositiver (ca. 20.000) og album, to fotografiske kunstmapper, flere fotobøker og bildehefter samt postkort.

Norsk Folkemuseums del av dette arkivet består av ca. 117.000 negativer, 370 album samt ca 20.000 løse originalpositiver, innføringsprotokoller, ca. 600 postkort og annet materiale.

Share to