main article image

Himmelkule - kunstprosjektet på Tveten Ungdomsskole

Nye Tveten Ungdomsskole åpnet for elever og lærere i 2023. Den nye ungdomsskolen får elever fra fem barneskoler i kommunen, og har ca. 340 elever og 56 lærere og ansatte.

Skolen er en av Norges mest miljøvennlige skolebygg, og er et foregangsbygg innen miljø- og klimaløsninger også nasjonalt sett. Porsgrunn Kommune hadde ambisjoner om at bygget skulle kunne klassifiseres som et BREEAM-Excellent sertifisert bygg - det vil si at det innfrir passivhusstandard og fungerer som et nullutslippsbygg (ZEB-OM). Det er bygget med utstrakt bruk av massivtre. Oppvarmingen skjer via varmebrønner og fordeles rundt om i bygget av varmepumper med høy virkningsgrad. Taket er dekket av solcellepaneler. Dette anlegget er også knyttet til en lite nettverk, slik at skolens egenproduserte og naturlige fornybare energikilder også forsyner Tveten Barneskole og Eidangerhallen (flerbrukshall) med energi, to anlegg som begge ligger vegg i vegg med ungdomsskolen.

Arkitekter har vært JAF Arkitektkontor AS, med hovedarkitekt Olivera Beus.

Som kunstner til et nytt verk til skolen, ble valgt Bente Sommerfeldt-Colberg. Hun er en norsk kunstner som bor og arbeider i Asker, Bærum. Kunstverkene hennes er ofte bevegelige (kinetiske), og hun er særlig opptatt av å formidle fenoméner knyttet til vår tilstedeværelse og eksistens. Verkene iscenesetter hendelser og forløp, som ofte spiller på forholdet mellom oss som betraktere og verden rundt oss, og er dermed taktile og sanselige, reflekterende og poetiske. Sommerfeldt-Colberg er en mye brukt installasjonskunster, og har gjort flere større oppdrag for offentlige insitusjoner, skoler og høyskoler.

Om bakgrunnen for arbeidet for Tveten ungdomsskole forteller hun:

Vi orienterer oss etter himmelretningen og har vårt solsystem som utgangspunkt for vår tidsregning, døgnet og organiseringen av livene våre. Det er vår naturlov. Universet er noe vi forholder oss til hele tiden. Vi er uløselig knyttet til det, i fysikken - i tid og rom. Jeg har latt meg inspirere av himmelhvelvet, et fascinerende uendelig stort rom.

Kunstverket er også et interaktivt lydverk, i den forstand at det er montert inn cymbaler i sfæren som kan spilles på. Dette gir verket en ekstra dimensjon, som understreker både et musikalsk og et rituelt aspekt.

Himmelkule av Bente Sommerfeldt-Colberg

I denne filmen får du følge hele prosessen, fra de første planleggingsmøtene og frem til det ferdige verket presenteres.

Skisser og utkast

En illustrasjon av den planlagte skolen. Til høyre en illustrasjon av astrofysiker Maria Hammerstrøm, som var en del av grunnlaget for kunstnerens tanker om verket "Himmelkule".
© Maria Hammerstrøm, brukt med tillatelse
En tidlig konseptskisse av himmelkulen. Til høyre: De ulike delene av kulen ble punktsveiset; her sett fra innsiden.
Over: Kulen begynner å ta form. Til høyre: Den ferdige kulen sveiset sammen, før den ble pulverlakkert.
Cymbalene er støpt i messing og alle er litt ulike, noe som gir dem forskjellig klang når de spilles på.
Kunstneren betrakter det indre rommet av kulen, der det henger en løs cymbal som kan spilles med.

INFORMASJON

Kunstkomiteen

Grethe Hald, kunstkonsulent Lillian Elise Esborg Bergane - politisk oppnevnt representant for byggherre, leder av kunstutvalget
Elisabeth Grave - brukerrepresentant (Stridsklev ungdomsskole) Merete Sjølie Pedersen, brukerrepresentant (Tveten ungdomsskole)
Catrine Danielsen - sekretær, kulturavdelingen Porsgrunn kommune Mette Weitemeyer - kulturkonsulent, Porsgrunn kommune

Prosjektleder, byggherre

Gunnvor Svartdal - Eiendomsavdelingen Porsgrunn kommune

Takk til

Bente Sommerfeldt-Colberg - kunstner

Truls Nylander og Sören Rosengren - Rosengren Konstgjuteri, Malmø

Maria Hammerstrøm - for bruk av himmelsfæreillustrasjon

Teknisk informasjon

Spilletid: 19 minutter og 57 sekunder

MP4

Produsert for Porsgrunn Kommune av Pastiche Films ved Tom Hovinbøle

@ Porsgrunn Kommune 2023

Share to