Andreas Wang Selvportrett
Andreas Wang Selvportrett Anno Domkirkeodden 0414-06620

Andreas Wang

Husmannsgutten fra Vang på Hedemarken som ble hoffdekorasjonsmaler i Coburg.

Klugebakken. Vang på Hedemarken. Anno Domkirkeodden 0414-06439 Public domain mark (CC pdm)

Andreas Wang var født i Vang på Hedemarken 19.09.1836. Foreldrene het Thomas Sørensen og Lisbeth Kristoffersdatter. Faren var født på Søndre Klugeeie. Moren var født på Ryeie, en plass under gården Ry i Vang. Hun tjente en tid på Østre Flagstad. Andreas fikk søsknene Johanne, Ole, Syverine og Kristine. Thomas og Lisbeth bodde først på Storhammerseie hvor de eldste barna ble født. Thomas blir senere husmann under Kluke og familien flytter til husmannsplassen Klugebakken.

I 1854 drog Andreas til Christiania hvor han gikk i lære hos Gottlieb Olsen i Tollbodgata 37. Han hadde også studieopphold i Leipzig og Jena for å utdanne seg som dekorasjonsmaler. Høsten 1854 ble han opptatt som elev ved den Kongelige Norske Tegne- og Kunstskole (senere Kunst og håndtverksskolen) hvor han leverte eksamensarbeidene sine høsten 1855.

Våren 1863 utvandret han til Tyskland. Han bosatte seg i Coburg hertugdømmet Sachsen-Coburg-Gotha og tok navnet Wang til familie navn. Han hadde dekorasjonsmalerforretning både i Sonneburg og Coburg. I tillegg hadde han undervisning for unge lovende dekorasjonsmalere.

Han giftet seg med Mathilda Michael (1840-1911) og de fikk barna Arthur, Ludwig, Wiliam og Lydia.

Andreas Wang i Cobrug Nolte, A. / Anno Musea i Nord-Østerdalen MINØ.130979 Public domain mark (CC pdm)
Mathilda Michael, Anderas Wangs kone. Gertinger, Julius / Anno Musea i Nord-Østerdalen MINØ.130980 Public domain mark (CC pdm)

Han ble omtalt som en mann med en stor begavelse og snart ble flere høytstående oppmerksomme på ham. Blant disse var den kunstelskende hertug Georg II av Weiningen. Hertugen ble hans mesen og utnevnte ham til hoffdekorasjonsmaler. Hertugen lot Andreas dekorere flere av sine slott. Andreas dekorerte i tillegg kirker og utallige herskaplige villaer.

Bolighuset til Andreas Wang i Coburg Anno Musea i Nord-Østerdalen MINØ.130981 Public domain mark (CC pdm)

Andreas Wang døde i 1893, 58 år gammel. Ved begravelsen var det en mengde kranser og bårebuketter. I minneord ble det uttalt at hans eventyrlige liv ikke bare var en heder for ham alene, men også for hans fedreland. Han hadde vist hvordan en ved egen kraft og gjennom sin gode vandel kunne komme i en slik stilling og skape mesterverker som ville bevare hans navn inn i framtiden.

Klungsethgården, Torggata 43 Hamar. Baker Nils Klungseth i hvitt sammen med betjeningen. Anno Domkirkeodden 0401-00707 Public domain mark (CC pdm)

Da faren til Andreas døde i 1862, var han fremdeles husmann. Men under folketellingen 1865 er enken Lisbeth blitt selveier. Hun tituleres som «Huseierinde m. Jord». Dette året bodde tre av Andreas’ søsken på Klugebakken sammen med to oppfostringsbarn.

Broren Ole giftet seg, men fikk ingen barn. Søsteren Syverine giftet seg med baker Nils Klugseth. Hun døde etter få år og Klungseth giftet seg med søsteren Johanne. Den yngste, Kristine, giftet seg med lærer og kirkesanger Gunnar Hofstad. De kom til Rendalen.

Familien Klungseth Fredheim, St. Olavsgt. 95, Hamar. Sittende på verandaen Andreas' mor Lisbet Kristoffersdatter. Anno Domkirkeodden / Anno Domkirkeodden 0401-05083 Public domain mark (CC pdm)

Moren Lisbeth døde to år etter sønnen. Den siste tiden bodde hun hos datter og svigersønn i deres villa Fredheim i Hamar.

Order this image

Share to