main article image

Brev fra en angrende sølvtyv

Denne stenen har uroet og plaget meg særlig de senere år – jeg nærmer meg de 80 – men den har også leilighetsvis vært til påminnelse om egen synd og skrøpelighet.

Sølvstuffen

En vårdag i 1986 kom det et uvanlig brev til Norsk Bergverksmuseum. Med brevet fulgte det en liten stein. Det håndskrevne brevet lyder:

8.4.1986

Til Sølvverksmuseets leder

Kongsberg

Som skoleelev for ca. 65 år siden besøkte jeg Kongens Gruve og tok med meg fra «det aller helligste» en liten sølvstuff, ca. 25 gram, som jeg tillater meg å sende vedlagt, idet jeg ber om tilgivelse.

Denne stenen har uroet og plaget meg særlig de senere år – jeg nærmer meg de 80 – men den har også leilighetsvis vært til påminnelse om egen synd og skrøpelighet.

Mitt navn har ingen betydning, så jeg undertegner bare

med ydmyk hilsen N.N.

Helt siden oppstarten av Sølvverket har det vært mulig å kjøpe sølvstuffer ved verket. Prisen for en stuff ble beregnet ut fra hvor mye sølv den inneholdt. I tiden rundt 1920, da dette sølvtyveriet ble begått, var prisen 50 øre per gram sølv. Sølvstuffen som den angrende sølvtyven leverte inn til museet var ikke stor, og den inneholder nok ikke mer enn 10 gram sølv. Hadde den angrende synder i stedet for å stjele stuffen valgt å kjøpe den fra Sølvverket, hadde prisen vært fem kroner, noe som tilsvarer omtrent 110 kroner i dag.

Sølvtyven ble født rundt 1910 og døde antagelig for mange år siden. Vi får håpe at bekjennelsen overfor Bergverksmuseet i 1986 gjorde at sølvtyven døde med god samvittighet.

Brevet

Order this image

Share to