Henrik Jørgen Reinert ved skrivebordet.
Henrik Jørgen Reinert ved skrivebordet. MUST/Ukjent fotograf

Henrik Jørgen Reinert

Henrik Jørgen Reinert, oppfinneren av den beste falsemaskinen for urund boks ble født den 27.februar 1870 på Tjøme i Vestfold. Reinert sin falsemaskin fikk stor betydning for den norske hermetikkindustrien, og ble også eksportert til flere land. Det ble produsert omtrent 1700 av Reinerts falsemaskin, og så sent som på 1990-tallet ble hans maskiner benyttet til å lukke hermetikkbokser.

Henrik Jørgen Reinert var nummer fem av en søskenflokk på åtte. Faren August var fra Sandefjord og moren Anne Katrine var fra Drammen. De slo seg etter hvert ned i Tjøme, hvor faren drev landhandel og gjestgiveri fra 1866. Landhandelen og gjestgiveriet her har hatt flere eiere opp gjennom årene, og er i dag Scandic hotel Havna.

Prot: Horten - Tekniske Skole Mai 1902 Wilse, Anders Beer / Norsk Folkemuseum Public domain mark (CC pdm)

Vi vet lite om Henrik Jørgen Reinert sin oppvekst, men i 1888 begynte han på teknisk skole i Horten. Horten tekniske skole var en anerkjent skole og hadde fokus på fag som fysikk og kjemi, i tillegg til mekaniske fag og matte. Reinert ble uteksaminert i juni 1889.

Vi vet ikke hvor Reinert begynte å jobbe etter endt utdannelse, men han jobbet en periode jobbet ved Framnes Mekaniske Verksted i Sandefjord. I 1895 giftet han seg med Hilda Fredikke Olsen fra Moss.

Stavanger

En gang på våren 1900, flyttet Hilda Fredrikke og Henrik Jørgen Reinert til Stavanger og inn i Øvre Strandgate 105. Dette huset ligger i området som i dag er Gamle Stavanger. Hilda Fredrikke og Henrik Jørgen fikk barna Karl og Ruth i årene de bodde i Stavanger.

Øvre Strandgate 105. I dette huset bodde Henrik Jørgen Reinert og familien da de bodde i Stavanger. Uvisst / Stavanger byarkiv

I Stavanger hadde Henrik Jørgen Reinert fått jobb ved Rosenberg Mekaniske Verksted i Sandvigå. På denne tiden var Rosenberg et ganske nystartet mekanisk verksted. Blant stifterne var flere av byens yngre forretningsmenn , som Sigval Bergesen, Cornelius Middelthon og Lars Berentsen. Disse var involvert i flere av Stavangers nyere industribedrifter.

Rosenberg Mekaniske Verksted i Sandviken, Henrik Jørgen Reinert sin arbeidsplass i Stavanger. Johannessen, Hakon (1880-1978) / Stavanger byarkiv

I hermetikkindustriens tidlige dager ble lokkene loddet på eskene av loddere. En god lodder kunne lodde på lokk på mellom 6-800 esker hver dag. For hermetikkfabrikkene var denne prosessen en flaskehals i produksjonen. Flere forsøkte å konstruere en falsemaskin som kunne false lokk på sardineskene. I samtiden ble det skrevet spesielt om Søren Opsal og Torkel Lende sine falsemaskiner.

Portrett av forretningsmannen Cornelius Middelthon, som kjøpte patentet på Reinerts falsemaskin Johannessen, Hakon (1880-1978) / Stavanger byarkiv

Henrik Jørgen Reinert jobbet på Rosenberg, men tok i 1902 og 1904 ut patenter i sitt eget navn på en falsemaskin. Dette patentet solgte Reinert til forretningsmann Cornelius Middelthon. Middelthon var aksjonær i Reinert sin arbeidsplass Rosenberg, men også i Stavanger Beslagfabrik som etter hvert ble en del av De Forenede Norske lås og Beslagfabriker, like i nærheten av Rosenberg. På Beslagfabrikken ble Reinertmaskinene bygget.

De første Reinertmaskinene ble solgt i 1903. Disse skal ha blitt solgt til Stavanger Preserving Co., en annen fabrikk Cornelius Middelthon var aksjonær i. Ifølge en artikkel i Stavanger Aftenbled 26/4-1904, var det allerede bestilt 16 maskiner av Reinerts fabrikat.

Reinertmaskinen var både mer driftssikker og raskere enn falsemaskinene til både Opsal og Lende. Reinertmaskinen kunne legge lokk på 10 000 sardinesker hver arbeidsdag. Maskinen fjernet derned en flaskehals i produksjonen og ble raskt en stor eksportartikkel. Ifølge en artikkel i Aftenbladet 9/3-1907 var det allerede solgt rundt 100 maskiner, blant annet til Sverige, Danmark og Spania.

Ved Verdensutstillingen i Madrid i 1907 fikk Reinertmaskinen den høye anerkjennelsen Grand Prix-diplom.

Reinerts falsemaskiner i produksjon hos Stavanger Beslagfabrik Johannessen, Hakon (1880-1978) / Stavanger byarkiv

Butikkdrift

Henrik Jørgen Reinert var oppvokst i en landhandel, og i februar 1902 ble han en av stifterne av Stavanger Forbrugsforening som skulle drive handel med colonial, bakeri og matvarer. Stifterne av Stavanger Forbrugsforening var alle arbeidere på Rosenberg og bodde i verkstedets nærområde. Det er lite spor etter denne virksomheten, men i Aftenbladet 27/12-1902 står det at forbruksforeningen ikke har delt ut utbytte, og at den mest sannsynlig ville bli slått sammen med Løkkeveiens Forgrugsforening.

Øvre Strandgate 87, hvor Henrik Jørgen Reinert drev forbruksforening sammen med kolleger fra Rosenberg Mekaniske verksted. Uvisst / Stavanger byarkiv

Stavanger Forbrugsforening var ikke den eneste butikken Reinert involverte seg i. I Handelsregisteret for 1903, står det at Reinert skal drive Sørby Landhandel H.J. Reinert i Sande Herred. Denne forretningen vet vi heller ikke mye om, men den 16.mars 1905 opphørte denne landhandelen. I Handelsregisteret for 1905, står det at Reinert er bosatt i Stavanger.

Sandefjord

I 1906 hadde Henrik Jørgen og Hilda Fredrikke flyttet til Sandefjord.

Ifølge en notis angående hans 60-årsdag i Sandefjord Blad 26/2-1930, står det at han flyttet tilbake til Sandefjord og drev Ths. Nielsens Verksted, før han i1909 ble kompanjong med Severin Numme i bedriften Sandefjords Maskinverksted.

I 1929 fikk Reinert et diplom av Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme for oppfinnelsen av Reinerts falsemaskin.

Henrik Jørgen Reinert døde 14/3-1936, 66 år gammel.

Han var ikke mye omtalt i samtiden, men fikk stor betydning for hermetikkindustrien. Flere år etter hans død, ble plassen ved huset hans i Gamle Stavanger døpt "Tekniker Reinerts plass".

Kopi av diplomet Henrik Jørgen Reinert fikk i 1929 MUST/Norsk hermetikkmuseum

Kilder

Baggethun, Rolf: "Horten ingeniørskole- Horten tekniske skole. En beretning om landets eldste tekniske skole gjennom 125 år." Gjengangerens trykkeri 1980. Side 49.

Haaland, Anders: "Tvangskartellisering av den norske hermetikkindustri i mellomkrigstiden." Hovedfagsoppgave i historie Universitetet i Bergen høsten 1980.

Hviding, Jørg: "Kappløpet om falsemaskinen". Stavanger Museum/Norsk hermetikkmuseum 1994.

Kallelid, Ole: " Fra verksted til verft- A/S Rosenbergs Mekaniske Verksted 1896-1914" Hovedfagsoppgave i historie Universitetet i Bergen høsten 1993.

Folketellinger fra Digitalarkivet.no

Sandefjords Blad 26/2-1930

Stavanger Aftenblad årganger 1900-1905

Order this image

Share to