Arrestfoto. Bergen politikammer. Ernst Weimann
Arrestfoto. Bergen politikammer. Ernst Weimann Statsarkivet i Bergen

Ernst Weimann (1906-1996)

Ernst Weimann (1906-) Var opprinnelig fra Plettenberg i Tyskland, og praktiserte før krigen som jurist og dommer. Han gikk inn i Sipo som pressereferent i 1935. Etter å ha arbeidet i Trieste ble han overført til Bergen og satt inn som leder for sikkerhetspolitiet (1944).

Soningskort for Ernst Weimann - Espeland fangeleir. Statsarkivet i Bergen

Ernst Weimann var jurist med doktorgrad fra Erlangen i 1930. Da han kom til Bergen som leder for Sipo hadde han tittelen Obersturmbannführer og Oberregierungsrat. Weinmann stod i stillingen frem til kapitulasjonen.

Som leder for Sipo i Bergen hadde Weimann overordnet ansvar for det som skjedde ved avdelingen. Lederansvaret ble vektlagt under rettssaken mot ham etter krigen.

Det ble først avsagt dom mot Weimann som innebar lovens strengeste straff, som dødsstraff ved Gulating lagmannsrett 13. september 1946. Saken ble anket og straffen omgjort av Høyesterett til tvangsarbeid på livstid.

Retten begrunnet nedsettelse av straffen med at Weimann ikke skulle lastes for all mishandling og tortur som fant sted mens han ledet avdelingen i Bergen.

Straffen ble sonet i Espeland fangeleir, og i andre fengselsinstitusjoner som på Koengen, en avdeling under Bergen kretsfengsel med fengselbygg plassert på Bergenhus festning.

Benådning og hjemreise

Weimann ble benådet ved kongelig resolusjon 16. oktober 1953, utvist fra Norge 23. oktober med etterfølgende deportasjon til Tyskland, 31. oktober samme år. Ved benådningstidspunktet satt Weimann i Espeland fangeleir.

Ernst Weimann er senere blitt knyttet til den tyske Gehlenorganisasjonen, finansiert av amerikanske Central Intelligence Agency (CIA), slik også andre tyske ansatte som arbeidet i Norge under 2. verdenskrig ble satt i samband med etterpå.

Dokumentasjon

Hva forholdet til CIA og Gehlenorganisasjonen innebar for Weimanns del er uklart. Personfil på ham er registrert i det amerikanske nasjonalarkivet (NARA).

I beskrivelse av arkivmaterialet settes filene i relasjon til krigsforbrytelsessaker, men har også navn på andre aktører som ikke var forbundet til slike saker. I tillegg finnes personnavn på militært personell som etterforsket krigsforbrytersaker.

Samlingen organiserer under arkivene etter CIA, og settes av NARA først og fremst i samband med den såkalte Nazi War Crime Disclosure Act.

Det er ukjent om dokumentene for Ernst Weimann er digitalisert. Man kan lese mer om hva dette arkivmaterialet inneholder og hvilken betydning sakene har.

Se vurderingene her.

Kilder

Riksarkivet

Landssvikarkivet, Bergen politikammer, Dom Nr. 723. Ernst Weimann.

Digitalarkivet

Forsvaret, Forsvarets Overkommando II, Sikkerhetskontoret - Personellsikkerhet, CI Questionaires 1945-1946, tyske okkupasjonsstyrker i Norge, tyskere, Ernst Weimann

https://media.digitalarkivet.no/view/144607/144

NARA

Nazi War Crimes Interagency Working Group, IWG Declassified Records, Records of the Central Intelligence Agency (RG 263). CIA Records - Name Files

https://www.archives.gov/iwg/declassified-records/rg-263-cia-records/second-release/name-files.html

Share to