Ludvig Rundzheimer, Bergen politikammer, Statsarkivet i Bergen
Ludvig Rundzheimer, Bergen politikammer, Statsarkivet i Bergen Bergen politikammer

Ludvig Rundzheimer (1912-1946)

Ludvig Rundzheimer ble født i Gladenbach i Tyskland. Han arbeidet som telegrafist, videre i grensepolitiet og feltpolitiet før han ble beordret til Norge (1944).

I Bergen kom han inn i arbeidet ved Sipo IV A, og ble overført til tjeneste i Espeland fangeleir hvor han var ved kapitulasjonen. Ludvig Rundzheimer ble i ettertid kalt både sadist og psykisk ustabil. Han var den eneste av de tyske dødsdømte krigsforbryterne som etter krigen som ikke anket dommen.

Beordret til Espeland fangeleir

Han ble beordret til Espeland fangeleir etter at det var meldt om for milde forhold i leiren, og fikk ansvar for å endre på dette, noe han utførte med stor energi. Før Rundzheimer ankom leiren hadde det vært forholdsvis levelig for fangene som satt der.

Rundzheimer hadde gjort seg skyldig i straffbare forhold, og leder ved Sipo i Bergen Dr. jur. Ernst Weimann ønsket ikke å ha en forbryter ansatt som etterforsker av andre straffesaker.

Etter Rundzheimers ankomst forverret forholdene i leiren seg, og han mishandlet fangene systematisk. Dette kom frem i en rekke avhør under saken mot ham der de innsatte beskrev hvordan han hadde behandlet fangene, Norvald Bolstad sa det slik;

Da Runzheimer kom opp dit ble det rene, skjære helvete. Han var sadist, rett og slett. Vi måtte tømme dokaggene utover gresset og åle oss i skiten. Så måtte vi ned og vaske oss i elven midt på vinteren.

Hør Norvald Bolstad fortelle

Anket ikke dødsdom

Også legen Dr. Peter Koren forklarte seg om Runzheimer under rettsaken mot ham. Han mente at han var psykisk syk, men at omfanget av sadismen han hadde utøvd i tiden på Espeland medførte likevel at han fortjente straff for det han hadde gjort. Av alle dødsdommer som ble avsagt var Rundzheimers sak den eneste som ikke ble anket. Han ble derfor henrettet ved skyting på Sverresborg i Bergen, 6. juli 1946.

Kilder

Share to