Foto: Bergen politikammer - Statsarkivet i Bergen
Foto: Bergen politikammer - Statsarkivet i Bergen Bergen politikammer

Willy August Kesting (1908-1946)

Willi August Kesting (1908-1946) Født i Dortmund, Tyskland. Var gift, ingen barn. Opprinnelig møbelsnekker, kom inn i det tyske KRIPO, og fortsatte arbeidet i Tyskland før krigen med forfølgelse av religiøse grupper, kommunister og marxister.

Henrettet for krigsforbrytelser

I desember 1941 kom han til Bergen der han i startet arbeidet for Sipo avd. IV A, og senere IV E. Resultatene disse avdelingene genrererte kom ikke så mye av etterretningsarbeid, og bruk av norske agenter, men av avhør og tortur der de arresterte ble tvunget til å oppgi informasjon.

Etter den tyske kapitulasjonen ble Kesting arrestert og stilt for retten i Bergen. Han fikk dødsdom for sine handlinger i løpet av krigsårene. Dette inkluderte minst 18 saker som kom frem under rettsforhandlingene, der grov tortur og drap av fanger ble beskrevet.

To av dem som døde var Nils Kollen og Reidar Olsen fra Bergen. Andre som ble mishandlet, og som senere døde i tyske fangeleire var blant annet Jan Lerøy, Lars Rivenes, og Fredrik Rieber Mohn, Oddny Hollevik og Lars Nødtvedt.

Kesting tok i bruk en rekke torturredskaper, og da retten endelig avgjorde dødsdommen ble det lagt vekt på både skjerpende og formildende forhold som begge skulle tale med i vurderingen for domen.

De skjerpende omstendigheter kom av at han hadde deltatt i en rekke mishandlinger, og tortur, samt det at nordmenn hadde blitt sendt til de tyske leirene. Retten trakk frem vitneutsagn om at Kesting hadde hatt en sadistisk glede av å plage de arresterte.

Videre må det tas hensyn til den skade denne folkerettslige handlemåte har voldt det norske folk under bestrebelsen på å holde oppe nasjonale ideer.

I formildende retning ble det pekt på at han som tysk statsborger hadde ment å hevde de tyske interessene, og som soldat var forpliktet til å lystre orde. Retten kom likevel frem til at det på tross av dette måtte lovens strengeste straff komme til anvendelse.

Dommen ble fullbyrdet på Sverresborg i Bergen der han ble henrettet ved skyting 8. august 1946.

Foto: Utdrag fra rettens vurdering

Kilder

Riksarkivet, Bergen politikammer, dom nr. 262. Willy Kesting

Digitalarkivet, CI Questionaire, Willy Kesting

https://media.digitalarkivet.no/view/144588/683

Share to