Stavanger Blikktrykkeri & Maskinverksted
Stavanger Blikktrykkeri & Maskinverksted Widerøe / Stavanger byarkiv

Romjulen på Blikken

For de ansatte i blikkemballasjeindustrien var romjulen tid for omstilling og slit. I romjulen ble stansene byttet fra Dingley til oval på alle stansemaskinene. Det var en tung og komplisert prosess.

Hva er Dingley?

1/4 Dingley er standard boks for norske sardiner. Norsk hermetikkmuseum

Dingley-boksen var den vanligste boksen for den norske hermetikkindustrien, den ble hovedsakelig brukt til å pakke norske sardiner av enten brisling eller småsild. Brisling ble fisket fra tidlig juni til 15.oktober, småsild ble fisket fra mai og ut desember. Produksjonen av boksene pågikk hele året. Mange fabrikker produserte bokser selv, men for alle de store blikkemballasje-produsentene i Norge var sardinbokser en viktig vare.

I 1957 produserte den norske hermetikkindustrien 143 872 900 bokser med norske sardiner. Det betyr at i perioden april og ut året ble det produsert 523 174 tomme bokser hver eneste dag!

Hva er oval?

Standard oval boks for kippers Norsk hermetikkmuseum

1/2 oval var bokstypen som ble brukt til pakking av kippers. Hermetisk kippers var et viktig produkt for den norske hermetikkindustrien. Hermetisk kippers er varmrøykt sildefilet, som ble produsert av norsk stor- eller vårsild. Fisket startet på nyåret og kunne vare ut mars måned.

I 1957 brukte hermetikkindustrien 134 450 hektoliter stor- og vårsild til kippersproduksjonen. Omregnet til ovale kippers-bokser blir det 17 849 436 bokser. Alt dette ble produsert i månedene januar-mars.

Vanskelig omstilling

Tegning av stanse for produksjon av standard 1/4 Dingley-boks Norsk hermetikkmuseum

Omstillingen fra Dingley til oval-boks var vanskelig og krevende.

På stansemaskinene måtte en bytte stanser fra Dingley til oval, det var en tung og komplisert prosess. En stanse består av et underlag og en overdel. Underlaget er laget av støpejern, og meget tungt, mens overdelen er lettere, men må stilles inn nøyaktig for å produsere gode bokser.

Tegning av stanse for oval kipperseske Norsk hermetikkmuseum
Stanse montert i stansemaskin Norsk hermetikkmuseum

De tunge stansene måtte byttes ut og skiftes for hånd. Det ble laget renner av planker for å få stansene lettere ut av maskinene, i tillegg hindret plankene stansene i å falle ned under maskinen. Falt stansen var det nesten umulig å få den opp.

Etter stansen var satt på plass skulle den stilles inn. Det ble brukt stansemaskiner med doble stanser. Da var det viktig at de to stansene utnyttet blikkplatene best mulig, slik at det ble minst mulig svinn og blikkavfall.

Stanse for 1/4 Dingley Norsk hermetikkmuseum

Romjulsarbeid

Alt i alt tok omstillingen rundt en dag. Når omstillingen var ferdig, begynte produksjonen umiddelbart. Det var viktig for emballasjeprodusentene å ha mest mulig bokser på lager, for når fisket startet gikk produksjonen fort på hermetikkfabrikkene, og bokslagrene tømtes fort.

Share to