Blikktrykk av boks til Stabburet leverpostei.
Blikktrykk av boks til Stabburet leverpostei. Norsk grafisk museum

Blikkemballasje fra Skanem

I Ryfylkegata 13 på Storhaug ble det i 1905 startet produksjon av blikkemballasje til hermetikkindustrien. Det var Stavanger Bliktrykkeri og Maskinverksted, som fra 1973 fikk navnet Skanem. De viste blikktrykkene for leverposteibokser til Stabburet ble trykt hos Skanem. Norsk grafisk museum har tre store metallplater med 35 bokser påtrykt, og disse er merket med «Siste opplag trykt på Planeta 4-frg. hos Skanem».

Blikktrykk på stor metallplate, siste opplag trykt på Planeta 4-frg hos Skanem. Norsk grafisk museum

Som bildet viser, ble et visst antall av motivet trykt direkte på flate metallplater, som etter tørking av fargene ble klippet opp og formpresset. Etter et besøk på Stavanger Bliktrykkeri og Maskinverksted i 1908, skrev Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri følgende om formpressingen:

«Naar saa Pladerne er færdig tilklippede og paatrykkede, passerer de en hel Række – i alt ca. 70 – forskjellige Presser, hvor de faar sin endelig Form. Det er mærkeligt at se, hvorledes det i sig selv ikke saa særlig elastiske Materiale i Presserne kan strækkes, bøies og udformes i de forskjelligste Faconer uden at modtage Sprækker eller andre Beskadigelser.»

Formpresset boks til Stabburet leverpostei. Norsk grafisk museum

Trykkeriet produserte et stort utvalg av emballasje, ikke bare for hermetikkindustrien. Produktene omfattet blant annet melkespann, kjeks- og kakebokser, apotekeresker, serveringsbrett, leketøy som bøtter og spader, og turartikler som kaffekjeler og matbokser.

Diverse fra Skanem

Stavanger Bliktrykkeri og Maskinverksted ble etablert i 1905 med ca. 50 ansatte, og fikk etter hvert filialer i Haugesund og Harstad. De overtok i 1930-årene Vestlandske Bliktrykkeri & Mekanisk Verksted (etabl. 1912) som i 1920-årene hadde gått sammen med Stavanger Blikemballagefabrik (Stavangers første blikktrykkeri, etabl. 1896). I 1951 endret de navn til Stavanger Blikktrykkeri A/S, da de ikke lengre produserte maskiner for andre bedrifter.

I 1973 ble bedriften en del av Cebal, datterselskap av Pechiney Group, en av Frankrikes største privateide industrigrupper, og byttet navn til Skanem. I 1991 ble Skanem slått sammen med det konsoliderte firmaet Noblikk-Sannem A.s. under navnet Skanem A.s., og produksjonen ble samtidig rasjonalisert og samlet i Stavanger og Moss. Fra 2003 rettet Skanem seg mot det internasjonale markedet for selvklebende etiketter, og metalltrykkproduksjonen i Stavanger ble lagt ned.

Kilder og videre lesning

Johnsen, John Gunnar (1991): «Fra ballkort til iddisar. Utviklingen av den litografiske industrien i Stavanger før 1930», Stavanger Museum Årbok 1991.

Johnsen, John Gunnar (1998): Steinene taler. Den litografiske bransjen gjennom 200 år, Stavanger: Mesi.

Lindboe, Thorvald (1980): Det var i gamle dage… Jubileumsskrift utgitt i anledning av SKANEM’s 75 års jubileum, Stavanger: Skanem.

www.skanem.com

Order this image

Share to