main article image

Portrett av Jakob Dreyer

Dette portrettet av boktrykker Jakob Dreyer (1861-1952) er malt i 1917 av kunstneren Eilif Peterssen med olje på lerret. Maleriet er gitt som gave til Norsk grafisk museum av hans etterkommere.

Jakob Dreyer var sønn av Paul Terchelsen Dreyer, som hadde startet Paul T. Dreyers Boktrykkeri i Stavanger i 1846. Jakob gikk i lære som smed, men i nedgangstidene for byen så han faren streve med trykkeriet, og bestemte seg i 1878 for å bli typograf. Etter læretiden jobbet han blant annet i Bergen hos John Grieg. Da hadde han også et opphold i Edinburgh, der han lærte fotolitografi.

I begynnelsen av 1890-årene vendte han hjem til Stavanger. Her var hermetisert brisling på vei til å bli en stor eksportvare. I 1897 startet han Dreyers Reproduktionsanstalt, og året etter overtok han trykkeriet etter faren. Det stadig økende behovet for etiketter til hermetikkindustrien gjorde at han satset på litografi. Og i 1905 ble den første Crossed Fish-etiketten trykt i tre farger på en nyanskaffet litografisk håndtrykkpresse.

Crossed Fish-etiketter i Digitalt Museum

I 1910 skiftet bedriften navn til Dreyers Grafiske Anstalt, og hadde avdelinger for boktrykk, bokbinding, ståltrykk, kjemigrafi, litografi/steintrykk, egen eske- og kartonnasjefabrikk, og lager av papirprodukter for bedriftene i byen. Senere begynte Dreyer også med offsettrykk og anilintrykk. I mellomkrigstiden uteksperimenterte og patenterte bedriften en ny offsetmetode som ble tatt i bruk i mange europeiske land.

Da Jakob Dreyer døde 91 år gammel hadde han vært med på å bygge opp bedriften fra nedgangstidene på 1800-tallet, og forbedret og utviklet nye metoder. Bedriften oppnådde under hans ledelse et landsomfattende ry for sine fargereproduksjoner og høykvalitetsprodukter innen typografi, boktrykk og innbinding.

Les mer om kunstneren Eilif Peterssen i Norsk kunstnerleksikon.


Kilder:
Anders Bærheim, «Jakob Dreyer», Norsk boktrykkalender 1953, 19-26.
Anne Tove Austbø et. al., «Dreyer AS», Stavanger byleksikon (Stavanger: Wigestrand, 2008), 142.
«Dreyers grafiske anstalt», Kjenn ditt land, nr. 4-10 1938, 54-55.
«Dreyers nye offset-metode på seiersgang gjennem Europa», Stavanger Aftenblad 7.12.1931.

Order this image

Share to