Utsnitt fra side 17 i utklippsboka.
Utsnitt fra side 17 i utklippsboka. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Aldri mere krig

Danske fredsvenner i Nordnorge 1945-46

Ekteparet Bodil og Niels Egelund fra Danmark meldte seg til frivillig arbeid i Nordnorge i 1945/46 i regi av «Fredsvenners Hjælpearbeide». Møte med en krigsherjet landsdel og evakuerte finnmarkinger, måtte ha gjort inntrykk. De etterlot seg nemlig førstehåndsberetninger om krigens ødeleggelser og gjenreisningsarbeid gjennom brev, dagbøker og utklippsbok. Originalmaterialet kom til Gjenreisningsmuseet i slutten av 2021.

Bilde fra Bodils reisepass fra 1945. Ukjent Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
Bilde fra Niels' reisepass fra 1945. Ukjent Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

«Kære Bodil Harstad 3-9-45» «Så nåede vi endelig at få begyndt på gjenrejsningsarbeidet. … … Vores adresse bliver nu: Fredsvenners Hjælpearbeide, Trondenes lejren, Harstad. Og så får du et kys til godnat, jeg skal nok drømme om dig (hvis jeg kan for vægglusene).» «Din Niels»

Utsnitt av brev skrevet av Niels den 3.9.1945. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
Bodil antagelig under sin sykepleierutdanning som hun avsluttet i 1940. Ukjent Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Sommeren og høsten 1945 kom ekteparet Bodil og Niels til Norge for å delta i hjelpearbeidet og gjenoppbyggingen etter 2. verdenskrig. Bodil som var utdannet sykepleier, kom først. Hun ble stasjonert i fangeleiren på Drevja på Helgeland i begynnelsen av juli. Over ei uke senere, etter å ha klargjort de russiske fangene for transport hjem, dro hun videre til Berg skole ved Oslo. Der deltok hun i å bygge opp et hospital for hjemvendte nordmenn og evakuerte finnmarkinger. Niels var gartner, og måtte vente enda i 2 måneder før han kunne reise. Da gikk turen til Harstad og Trondenes med oppgave å omgjøre de tyske kasernene til transittleir for evakuerte finnmarkinger.

Fredsarbeiderne Bodil og Niels

Bodil og Niels hadde vært gift i ett år da de meldte seg til tjeneste. De traff hverandre på sommerleir i 1943 for organisasjonen «Aldrig mere Krig» (AmK). AmK var en dansk avdeling av «War Resisters International» som var opptatt av gjenoppbygging av krigsherjede land. Organisasjonen deltok aktivt i «Norgeshjælpen». Sammen med andre humanitære organisasjoner, blant annet Kvekerne, og med tilskudd fra den danske stat, stiftet de «Fredsvenners Hjælpearbeide». Målet var å drive hjelpearbeid i hele det krigsherjede Europa.

Ekteparet Bodil og Niels, antatt bryllupsbilde 2.aug.1944. Ukjent Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

I de to månedene som ekteparet var atskilt, Bodil i Norge og Niels i Danmark, skrev de mange brev. Bodil forteller om fangeleiren på Drevja der 3-400 russefanger hadde levd under rystende forhold, mange i flere år. Hun beskriver også reisa nordover fra København, via Sverige til Norge, samværet med kollegaene, sosiale aktiviteter samt forflytningen til Berg skole i Oslo. Niels på sin side skriver om ventetiden hjemme, problemer med avreise, forberedende kurs i gjenreisningsarbeid og dagligdagse gjøremål. Da Niels endelig fikk klarsignal til å reise nordover til Harstad i begynnelsen av september 1945, fikk Bodil følge etter. Hun ankom Trondenes 15. september og var sykepleier i leiren.

Parti fra Trondenes høsten 1945. Ukjent Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
Bodil på Trondenes. Ukjent Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
Utsikt mot Trondenes kirke. Ukjent Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Minner i et album

To av brevene omhandler arbeidet i Trondenesleiren. Begge brevene er skrevet av Niels, ett til Bodil datert 3.september, og ett til broren datert 4. oktober 1945. Brevet til broren ble trolig aldri sendt. Bodil og Niels etterlater seg også dagbøker og en utklippsbok. Utklippsboken inneholder bilder, tegninger, utklipp, billetter, rekvisisjoner og sanger. Den inneholder også beretningen om en familie fra Kjøllefjord som først klarte å unndra seg tvangsevakuering, men som til slutt ble oppdaget og sendt sørover. Vi vet ikke om Bodil og Niels traff denne familien i Trondenesleiren.

Bilde av Kjøllefjord før brenninga og dagboknotater. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

I februar 1946 reiste de to nordover til Kjøllefjord for å forberede hjemkomsten til finnmarkingene der. I april 1946 vender de nesen hjem til Danmark. Da var allerede den første av fire sønner på vei.

Brevene, dagbøkene og utklippsboken er personlige vitnesbyrd og øyenvitneskildringer om krigens ødeleggelser, men også om solidaritet og menneskers pågangsmot og vilje til å bygge opp et samfunn fra ruinene.

Freds- og forsoningsarbeid har ikke blitt mindre aktuell og innsatsen til Bodil og Niels er en påminnelse om at enkeltmenneskers engasjement og aktive handlinger gir håp og kan forandre verden til det bedre.

Forside av Bodils og Niels' utklippsbok. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
Utvalgt side av Bodils og Niels' utklippsbok. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
Utvalgt side av Bodils og Niels' utklippsbok. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
Utvalgt side av Bodils og Niels' utklippsbok. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
Utvalgt side av Bodils og Niels' utklippsbok. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
Utvalgt side av Bodils og Niels' utklippsbok. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
Utvalgt side av Bodils og Niels' utklippsbok. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
Utvalgt side av Bodils og Niels' utklippsbok. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
Utvalgt side av Bodils og Niels' utklippsbok. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
Utvalgt side av Bodils og Niels' utklippsbok. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
Utvalgt side av Bodils og Niels' utklippsbok med tegninger av Niels. Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Gjenreisningsmuseet retter en stor takk til brødrene Egelund, sønnene til Bodil og Niels, for at de ville gi arkivet til museet. Vi takker også brødrene for et godt samarbeid og for all hjelp museet har fått i forbindelse med overtakelsen av materialet.

Kilder

Arkivmaterialet, GMA 5/21, Informasjon fra giverne deriblant Peter Egelunds beskrivelse av «To danskere på gjenrejsningsarbejde i Finnmarken 1945-46».

Order this image

Share to