Funn av ukjent håndskrift fra kansler Bjelke og Elingaard

Mattias Ekman

I mars 1623 ble et brev sendt fra Elingaard i Onsøy til oversekretæren for det Danske Kancelli i København Niels Friis. Forfatteren av brevet var Norges rikes kansler, den tidens justisminister, Jens Bjelke. Utover sin høye rang som Norges viktigste embetsmann etter stattholderen, så var Bjelke Norges største godseiere og representerte den norske adelen overfor kongen. Han og hans familie levde fyrstelig på herregården Elingaard. Sammen med brevet sendte Bjelke et lovarbeid, som var innbundet i rød fløyel med «Christianus, 1623» trykt i gullbokstaver på permen. Det eksemplaret finnes i dag i Nasjonalbibliotekets håndskriftssamling. Før sommeren ble uventet et tidligere ukjent eksemplar av samme arbeid til salgs, til synes identisk. Som det andre eksemplaret er det datert 23. mars 1623. Med hjelp av Fredrikstad Museums Venner kunne Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum kjøpe inn boken. Vi er stolt av å kunne vise frem et unikt dokument i Nordens, Norges, Østfolds og Onsøys historie!

Styre og styrke norsk jus

Bjelke var opptatt av å forbedre den norske jusen og avskaffe vilkårlighet i rettergangen. Lovarbeidet Bjelke og hans medhjelpere hadde utført på Elingaard i 1623 var ett ledd i hans arbeid med norsk lov. Boken har både trykte og håndskrevne sider. Blanke ark er bundet inn mellom sidene til den trykte loven av 1604. På disse er det for hånd notert kommentarer og henvisninger til den jyske loven og supplerende lovforskrifter. Den var tenkt som en håndbok for å kunne sammenligne lover i Norge med dem som var gjeldende i Danmark, og Nasjonalbibliotekets eksemplar var tilegnet kongen selv. Østfoldmuseenes eksemplar vet vi ikke hvem som har brukt opprinnelig.

Det er mye vi vil vite

Sist det ble forsket på Jens Bjelke og hans juridiske arbeider var på 1870-tallet, og det er svært mye vi ikke vet om boken og dens innhold. Østfoldmuseene, som forvalter og formidler Elingaard, har innledet et samarbeid med Nasjonalbiblioteket, som har en samling med Jens Bjelke-skrifter. Sammen vil vi finne ut mer om hvor boken kommer fra, sammenligne innhold i de to eksemplarene og studere hvordan skriften er oppbygget og hva den inneholder. Vi håper å kunne presentere boken sammen med det vi finner ut av på en utstilling om Bjelke og 1600-tallets kunnskapskultur våren 2023, 400 år etter at boken ble skrevet på Elingaard. Inntil videre vil vi vise boken i utstillingen i Tøihuset.

Denne den Norsche Lougbogs Exemplar er confererit, locupleterit och illustrerit in margine sive è regione (pro informando judicio judicum) med disse effter[skref]:ne louger och statutter … Actum Ellindgaard den 6 Martij Ao 1623 / Dette eksemplar av den norske lovbok er sammenstilt, utvidet og forklart i margen eller parallelt med teksten (for å gi en forestilling om hvordan man kan skipe rett) med følgende lover og statutt. … Utført på Elingaard den 6. mars 1623

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to