Verdens melkedag

Robin Worrall on Unsplash

I dag 1. juni markeres verdens melkedag i store deler av verden. FNs mat- og landbruksorganisasjon etablerte i 2001 verdens melkedag for å sette fokus på melka og melkas egenskaper. FN har «[…] definert en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Nummer tre på listen er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. God ernæring er et viktig ledd i det arbeidet […]».

Fredrikstad Aktiemeieri

Fredrikstad Aktiemeieri, fotografert i 1938. Dette var melkebutikk med kafe. Her ser vi to kvinnelige ekspeditører står bak disken, og kunder som kjøper melk i spann og melkeflasker. Firmaet under navnet «Vestre Fredrikstad Aktiemeieri» trådte i virksomhet 13. desember 1909. Den første melken ble levert i den nye meieribygningen med utsalg i forgrunnen og meieriet nederst til venstre. Fredrikstad Meieri kan sies å være en av de yngste bedriftene, men røttene er eldre og går tilbake til meieriforbrukets først tid i Østfold og i landet for øvrig. Meierienes historie er en viktig del av Fredrikstad Meieris historie.

Butikkinteriør fra Fredrikstad Aktiemeieri, fotografert 1938 Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Melkeproduksjon og utsalg

Melkeproduksjonen begynte å vokse frem for alvor på 1860-tallet i Vestsiden Fredrikstad. På denne tiden var vanlig at bygdemeieriene som ystet og kjernet også hadde handelsforretning, altså en vanlig landhandel. På denne tiden ble torvet stadig utbygd, og på 1860-tallet var handel på Vestsiden Torv bøndenes mulighet for salg også ved mellommenn. Bøndene kom dit med melken hver dag, og i 1878 økte det opp til 250 bondekjerrer samtidig på torvet! Men rykter som at melken var utvannet og forfalsket skapte lite tillit i torghandelen. Konsummelk ble etter hvert omsatt i småsalg i forretningene. Den første spesialiserte melkeforretningen begynte i 1872 i Torvet 5, og herregårdene i distriktet hadde sine egne faste utsalg. Produksjonsutstillingene omkring i Østfold økte stadig interesse, lønnsomhet og omsorgsfull behandling og utnyttelse av melken og fremmet den lokale produksjonen av melkeprodukter. Den første av disse utstillingene ble holdt i Fredrikstad 1880. Utstillingene hadde en vesentlig rolle i synliggjøring av lite tilfredsstillende melkeomsetning i Fredrikstad.

Etter et mislykket prosjekt kalt «Glommen» i 1877, melkebolaget som ble tatt opp til østsiden av elvene til Vestsiden, ble «Fredrikstad Melkeforsyning» åpnet med utsalg i Torvet 9 på Vestsiden i 1895. «Fredrikstad Melkeforsyning» bestod av de tre herregårdene Hafslund, Thorsø og Næs, med Hafslund i spissen. I 1899 kjøpte de opp Kjølberg herregård, som derved avløste Hafslund som medeier i Fredrikstad Melkeforsyning. Gjennom historien har det vært mange sammenslutninger for å skape en lønnsom drift mellom de ulike meieriene i distriktene i Østfold, blant annet var Borge, Torp og Råde meieri i ulike perioder i sammenslutning med Fredrikstad Meieri. Med melkesentralene på 1930-tallet fulgte mottoet: «Ingen til skade, alle til gavn».

Kilde: Opstad, Lauritz. Fredrikstad Meieri gjennom 50 år. 1960.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to