Viking

Fyrmastade barken Viking ägdes av Gustaf Erikson 1929 - 1951.

Share to