Sirius

Tremastade motorskonerten Sirius ägdes av Gustaf Erikson 1942 - 1946.

Share to