Passat

Fyrmastade stålbarken Passat ägdes av Gustaf Erikson 1932 -1951.

Share to