Madare

Fyrmastade motorskonare Madare ägdes av Gustaf Erikson 1929 - 1939.

Share to