Professor Koch

Tremastade barken Professor Koch ägdes av Gustaf Erikson 1916-1923.

Share to